Bewaking schrikt terroristen niet af en stelt burgers niet gerust

Extra bewaking op drukke plekken als stations en luchthavens om terroristische acties de kop in te drukken, levert niets op. Bij bewaking van dit soort objecten zullen terroristen hun acties verleggen. “Dan slaan ze niet toe op Zaventem of Schiphol, maar in de Starbucks ernaast. Uiteindelijk kom je uit bij de kleinste kroeg. Die wedloop kun je niet winnen.” Ira Helsloot, hoogleraar …

Leer meer »

Eerste uitspraak Centrale Raad van Beroep over jeugdhulpverzoeken op grond van de Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp op grond van de (nieuwe) Jeugdwet. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 1 mei 2017 voor het eerst uitspraak gedaan over deze nieuwe Jeugdwet (ECLI:NL:CRVB:2017:1477). Deze uitspraak bepaalt aan welke zorgvuldigheidseisen gemeenten moeten voldoen op grond van de jeugdhulpplicht als zij een jeugdhulpverzoek behandelen. Franc Pommer, advocaat bij …

Leer meer »

Wie is van hout?

Rond 1970 ontstond de ‘antipsychiatrie’, een beweging die de psychiatrie op zijn kop zetten. Niet de patiënten, maar de maatschappij was ziek en die maakte op haar beurt weer mensen ziek. Jan Foudraine schreef het boek ‘Wie is van hout… een gang door de psychiatrie’. Volgens hem moest de patiënt een centrale rol hebben in het eigen behandelingsproces. Joost Vos, …

Leer meer »

Dutch Cell Dogs laat gedetineerden weer mens zijn

Jaren geleden zag Betty Buijtels, mede-initiatiefnemer van stichting Dutch Cell Dogs, een probleem: te veel honden verblijven door hun gedrag langdurig in het asiel. Omdat ze dit zielig vond, kwam ze met een oplossing. “De honden getraind laten worden door mensen die weten hoe het is om opgesloten te zitten, die niets mogen en over wie veel stigma’s bestaan: gedetineerden!” …

Leer meer »

Mevrouw, wat gaat u aan de situatie doen?

Als de politie belt over een geval van ernstig huiselijk geweld, dan is de casemanager van de Mutsaersstichting in no time bij de pleger in het cellencomplex. ‘Hebben die klappen aan je vrouw je nu geholpen?’ Henk Giebels, systeemtherapeut bij de Mutsaersstichting en docent op de opleiding regisseur multi probleemgezinnen. Gezin in crisis Wanneer een gezin in crisis verkeert en …

Leer meer »

13b Opiumwet: méér dan 0,5 gram harddrugs niet voldoende voor sluiting?

Op 23 januari 2017 deed de Rechtbank Zeeland West-Brabant een opmerkelijke uitspraak (ECLI:NL:RBZWB:2017:418). Volgens de rechtbank was de burgemeester van Tilburg niet zonder meer bevoegd een woning te sluiten met toepassing van artikel 13b Opiumwet (‘Wet Damocles’), hoewel daarin meer dan 0,5 gram harddrugs werden aangetroffen. Deze hoeveelheid betreft volgens vaste rechtspraak, overeenkomstig de door het openbaar ministerie toegepaste (vervolgings)criteria, …

Leer meer »

Een alcohol en drugsvrije werkvloer, gebruik middelen is onzichtbaar probleem

Een stewardess is op 14 augustus 2015 beboet omdat ze alcohol had gedronken. Ze werd in het vliegtuig betrapt tijdens een controle door de luchtvaartpolitie en mocht de reis als passagier vervolgen. In augustus 2016 betrof het een piloot die onder invloed van alcohol werd aangehouden op Schiphol. De luchtvaartsector controleert streng op drankgebruik door vliegpersoneel. Adviesbureau Trafieq heeft een …

Leer meer »

Hulp verlenen na een aanslag? Zorg dat je veilig bent!

Ruim de helft van de Nederlanders weet niet wat ze moeten doen als er een aanslag is. Nog meer mensen verwaarlozen de eigen veiligheid in een crisissituatie. De veiligheidstip van deze maand is daarom: ‘Zorg dat je zelf veilig bent voordat je hulp verleent.’ Onbekwaam Het Rode Kruis vroeg meer dan 700 Nederlanders of ze denken dat ze goed genoeg …

Leer meer »

Bevoegdheid tot gedragsaanwijzing bij woonoverlast

Naar schatting ondervindt zo’n half miljoen Nederlanders zodanig hinder van zijn rechtstreekse buren of omwonenden dat hierdoor hun dagelijks leven ernstig wordt verstoord. Om die hinder te kunnen aanpakken, treedt op 1 juli 2017 de ‘Wet aanpak woonoverlast’ in werking. Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent …

Leer meer »