Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid (Pagina 3)

Openbare orde en veiligheid

Coöperatie Laatste Wil in strijd met de openbare orde?

Coöperatie Laatste Wil zet zich in voor mensen die hun eigen levenseinde wensen te regisseren. Volgens haar statutaire doelstellingen wil zij primair haar leden voorzien van informatie voor het verkrijgen van een legaal maar dodelijk middel, zonder tussenkomst van een arts, begeleider of consulent. Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde …

Leer meer »

Meer kinderen in zware jeugdzorg, maar geldpot vaak leeg

Steeds meer kinderen kloppen bij gemeenten aan voor jeugdzorg, terwijl het jaarbudget voor die zorg bij veel gemeenten al op is. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS. Bijna driekwart van de ondervraagde gemeenten ziet de zorgvraag stijgen. Nog eens driekwart ziet ook dat de hulpvraag waarmee kinderen komen, zwaarder wordt.  Bij de overheveling van jeugdtaken naar gemeenten was …

Leer meer »

Politie is zo lek als een mandje: criminelen profiteren

De Nationale Politie kent tal van zwakke plekken en daar maakt de georganiseerde misdaad in Nederland dankbaar gebruik van. Dat blijkt uit een schokkend onderzoeksrapport Georganiseerde Criminaliteit en Integriteit van Rechtshandhavingsorganisaties, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Screening De screening van politiemensen laat ernstig te wensen over, het is kinderspel …

Leer meer »

Helft gemeenten doet nauwelijks iets tegen radicalisering

In augustus 2014 brachten de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme uit. Doel van het actieprogramma is om de dreiging die van het jihadisme uit gaat te beperken. Nu het actieprogramma tweeëneenhalf jaar loopt, is het tijd om de balans op te maken. Wat is gelukt? …

Leer meer »

Proactief beveiligen is gedrag leren begrijpen

Afwijkend gedrag leren herkennen? Belangrijker is het om te weten hoe mensen zich gedragen. Hoe gedragen mensen zich in bepaalde situaties? Als je dat weet, dan kun je proactief beveiligen. Mark van den Wijngaard, veiligheidsdeskundige bij Securitas en spreker op het congres Radicalisering & Terrorisme. Ik verbaas me er wel eens over. We wijzen mensen op allerlei signalen van afwijkend …

Leer meer »

Veiligheid op terreinen en bij evenementen: meer voor minder?

De beveiliging van evenementen is na de aanslagen in Manchester een dilemma: er zijn zo veel maatregelen en mensen nodig dat het onbetaalbaar wordt. Veiligheid geldt – ook op bedrijventerreinen – als kostenpost en de kostenbeperking van de beveiliging zet de kwaliteit onder druk. Een ander veiligheidsmodel levert niet alleen meer veiligheid op tegen minder kosten, maar ook meer sfeer …

Leer meer »

Verruiming van de sluitingsbevoegdheid in de Opiumwet

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. In de strijd tegen deze vormen van criminaliteit wordt er de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan bestuursrechtelijk optreden. Dit betekent dat onder andere gemeenten een steeds actievere rol gaan krijgen in de aanpak van deze criminaliteit en dat het van belang is dat er in dit kader …

Leer meer »

Signalering van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

In aanloop naar het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit op 19 september 2018 in De Lik Utrecht interviewden wij Luc Hoogstraten, senior adviseur veiligheid bij C3 Group en voormalig beleidsmedewerker veiligheid bij de gemeenten Montfoort en IJsselstein. Luc Hoogstraten geeft zijn visie op de grootste dreiging binnen de Nederlandse samenleving en actuele ontwikkelingen m.b.t. ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Wat is …

Leer meer »

Geen pers!

Op vrijdag 24 augustus 2017 heeft de politie bij een inval op het industrieterrein Overspoor een inval gedaan bij een drugslaboratorium. Er werden drugs in beslag genomen met een straatwaarde van een half miljoen euro. Ook werden tonnen chemicaliën in beslag genomen en apparatuur, waaronder een tabletteermachine. In het pand werden tevens enkele luxe wagens aangetroffen. Ook deze zijn inbeslaggenomen. …

Leer meer »