Home » sbo (Pagina 65)

sbo

sbo
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

CBP waarschuwt voor privacyrisico’s bij decentralisaties

lastige collega

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de privacyrisico’s die komen kijken bij de overheveling van taken van de overheid naar gemeenten. Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor taken in het sociale domein. Hierdoor krijgen gemeenten meer gegevens van burgers te verwerken. Waardoor, volgens het CBP, risico’s ontstaan. ...

Lees verder »

Nus Waleson: breed onderwijs is beautiful

Op 1 september jongstleden is de “Wet Kwaliteit in Verscheidenheid” in werking getreden. Deze wet voorziet onder andere in een verplichte oriëntatie op een studie in het HBO. De achtergrond daarvan is de politiek, bestuurlijk en maatschappelijk breed gedragen zorg over studie uitval. De aanname is dat een goede oriëntatie ...

Lees verder »

Wat is nou een kwalitatief goede docent?

Bevoegd? Bekwaam? Of (geen van) beiden? Het is bijna zover... het Nationaal Hoger Onderwijs Congres dat op 26 en 27 november alweer voor de 17e keer plaatsvindt. Twee dagen lang vertellen topsprekers aan onderwijsprofessionals hun visie over trends en ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Diverse thema’s passeren de revue, zoals ...

Lees verder »

Van goed naar excellent onderwijs met minder papier

Voor schoolleiders die sturen op continue verbetering zonder administratieve lasten 'Meer sturing met minder papier', dat is waar het om draait in de A3 methodiek. Schoolleiders krijgen met dit instrument een middel in handen om snel en doeltreffend, met meer draagvlak, hun schoolplannen te realiseren. En dat met niet meer ...

Lees verder »