Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid (Pagina 18)

Openbare orde en veiligheid

Meer regie voor patiënt in medisch dossier GGZ

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt €45 miljoen beschikbaar voor betere gegevensuitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg, meer medicatieveiligheid en betere beschikbaarheid van e-health. Als gegevens gestandaardiseerd worden uitgewisseld kan de patiënt veiliger en makkelijker over zijn gegevens beschikken. Daarmee is de patiënt eigenaar van de gegevens en in staat meer regie te hebben. De patiënt bepaalt welke gegevens hij deelt en …

Lees verder »

Minister Blok investeert in veiligheid Sahel

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft tijdens zijn bezoek aan Niger bekend gemaakt dat Nederland met een bijdrage van €4 miljoen de oprichting van mobiele grensteams aan de Nigerese grens gaat ondersteunen.  Met het geld worden trainingen gegeven aan de Nigerese politie voor grensbeheer, ook over mensenrechten. Bovendien wordt de noodzakelijke infrastructuur opgezet zodat de 5 mobiele grensteams van in …

Lees verder »

Milieucriminaliteit gefaciliteerd door overheden

Er zijn weinig onderwerpen die zo paradoxaal zijn in saaiheid. Tja, laten we eerlijk zijn. Het klinkt ook oersaai. Echter, de aanpak hiervan is er een van zoveel meer actie dan men in eerste instantie zou verwachten! Op de gedachte dat de aanpak van milieucriminaliteit minder spannend is dan andere criminaliteitsvormen, zegt Toine Spapens (lector aan de politieacademie): “Dat is …

Lees verder »

HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid

Onlangs is de HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid verschenen. De uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio’s, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen. De HEV 2018 beschrijft het gehele proces rondom evenementenveiligheid. Dit proces start met het aanvragen van een evenement en eindigt met het evalueren van het evenement na afloop. …

Lees verder »

Internationaal perspectief op de impact van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme op de Europese veiligheid

Op 9 oktober 2018 vond de vierde editie van het congres Radicalisering en Terrorisme plaats bij The Hague Security Delta Campus. In navolging op dit congres was er een internationale excursie georganiseerd op 10 oktober 2018 in Brussel. Hier is onder andere een bezoek gebracht aan de Raad van de Europese Unie. Andre Carstens, adviseur antiterrorisme coördinator van de Europese …

Lees verder »

Hoe krijg je beginnende polarisering, radicalisering en extremisme tijdig in beeld?

De gemeente, het onderwijs, de sociale- en veiligheidspartners moeten door gezamenlijk verkregen informatie en gezamenlijk waargenomen afwijkend gedrag van een persoon of groep “getriggerd” worden om nader onderzoek te gaan doen om dat gedrag correct te kunnen duiden. Door nadere monitoring moet duidelijk worden of er in dat specifieke geval mogelijk sprake is van gedrag dat kan leiden tot: polarisering; …

Lees verder »

Aanpak van ondermijning

Er is een aanpak waarin repressief optreden het speerpunt is. “Speciale politieteams als “Dijk” en de integrale teams die in de regio Roosendaal en Bergen op Zoom werkzaam zijn boeken successen bij repressief optreden. De aanpak in Spaanse Polder is zowel preventief als repressief georiënteerd. Een ideale mix. Luc Hoogstraten, adviseur bij C3 Group en voormalig beleidsmedewerker veiligheidsbeleid bij de …

Lees verder »

Maak uw gemeente droneproof!

Iedereen kent ze. Die futuristische vliegende robots met dat zoomende geluid. Ze bestaan in allerlei vormen en maten. Sommige maken foto’s en video’s voor sociale media, andere maken inspectiebeelden van bouwwerken, nog weer andere hangen vol met meetapparatuur en we zien ze zelfs al vliegen als pakketbezorgers (van defibrillatoren en medicijnen tot een pakketje van Amazon). De topman van Boeing …

Lees verder »

Domeinoverschrijdende regie op nazorg na uitvoering Wet tijdelijk huisverbod

Nog niet zo heel lang geleden werd er bij huiselijk geweld door de overheid pas ingegrepen nadat er aantoonbaar strafbare feiten waren gepleegd. Poging tot doodslag, ernstige mishandeling of ernstige bedreiging binnen een relatie door een van de partners of aantoonbare kindermishandeling vormden voor de politie aanleiding om te interveniëren. Kort door de bocht gesteld moest er eerst een delict …

Lees verder »