Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid (Pagina 74)

Openbare orde en veiligheid

Dutch Cell Dogs en re-integratie van (ex-)gedetineerden

blindopcijfers

Door Marlies de Bats en Betty Buijtels, initiatiefnemers van Dutch Cell Dogs, een stichting die gespecialiseerd is in het begeleiden van gedetineerden in het trainen van asielhonden en beide docent op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden. De missie van Dutch Cell Dogs is de maatschappij iets veiliger maken door twee kansarme groepen, asielhonden en gedetineerden die beiden buiten de maatschappij …

Lees verder »

Rol van gemeenten bij een ramp: discipline, acceptatie en responsabilisering

Roy Johannink, zelfstandig veiligheidsadviseur, docent op de cursus Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en mede auteur van het boek Lessen uit crises en mini-crises en het boek Sociale media veranderen het veiligheidsdomein. Op 19 februari 2016 organiseerde de Activiteitencommissie Integrale Veiligheid van Hogeschool Inholland te Rotterdam in samenwerking met o.a. het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid het seminar Rol van Gemeenten bij …

Lees verder »

Radicalisering voorkomen, nu of nooit

Dr Carl H.D. Steinmetz, psycholoog en victimoloog, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht in de klinische psychologie. Voor moslimjongeren die radicaliseren, aanslagen willen plegen en uitreizen naar oorlogsgebieden ontbreekt een goed preventieprogramma. Buurtteams, sociale veiligheidsteams, teams Jeugd en Gezin en Zorgadviesteams op scholen hebben een dergelijk programma nodig, terwijl de overheid vooral inzet op harde maatregelen. Multicultureel Nederland bestaat uit een …

Lees verder »

Groei aantal ‘verwarde personen’ is dubbelhartige ggz, zorgverzekeraars en overheid aan te rekenen

Piet Hein-Peeters, journalist en docent op de cursus Omgang met verwarde personen, schreef het boek Verwarde personen zijn het probleem niet, over de echte vragen in de ambulante ggz. Het aantal ‘verwarde personen’ stijgt snel, zo constateert het ‘Aanjaagteam Verwarde Personen’ in een rapport. De frustrerende rol van zorgverzekeraars en de dubbelhartige ggz blijven te veel buiten schot. Stijging aantal …

Lees verder »

Zó houd je een crimineel of een terrorist buiten de deur

Bron: Nieuwsplatform Securitas Mark van den Wijngaard, key account manager hoog risico bij Securitas en spreker op het congres Radicalisering & Terrorisme. Over het algemeen ondernemen veiligheidsfunctionarissen, publiek of privaat, actie als een incident gaande is of al heeft plaatsgevonden. Beter is het om incidenten door kwaadwillenden te voorkomen. Want dat kan wel degelijk. Tegenstand vroegtijdig in vizier In mijn …

Lees verder »

Ontspoorde levens

veelplegers

Hans Werdmölder, antropoloog en criminoloog, docent op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden en auteur van het boek Marokkanen in de marge. Hans Werdmölder doet al zijn leven lang onderzoek naar het gedrag van criminele Marokkanen. Het unieke aan zijn onderzoek is dat hij een groep jonge criminelen, voornamelijk Marokkanen, is blijven volgen vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw …

Lees verder »

Systeemgerichte benadering van radicalisering

In aanloop naar het congres Radicalisering & terrorisme op 31 mei 2016 op The Hague Security Delta Campus interviewde wij Marjan Möhle, adviseur bij JSO, spreker op het congres en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme. Marjan geeft haar visie op de grootste dreiging binnen de Nederlandse samenleving en actuele ontwikkelingen m.b.t. radicalisering en terrorisme. Wat …

Lees verder »

Huiselijk geweld en kindermishandeling niet ontdekt

Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra, docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en voormalig lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld. Spoedeisende hulp Vrijdagavond spoedeisende hulp, half tien. In lichte paniek komt een …

Lees verder »

Een brug te ver; pleidooi voor redundante infrastructuur

Thomas Reitsma, beleidsadviseur veiligheid en gevaarlijke stoffen bij ondernemersorganisatie EVO, secretaris van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen en docent op het blended learning traject Tunnelveiligheid. Een paar dagen voordat de kerstdagen begonnen was het volop in het nieuws: de nieuwe Botlekbrug behaalde de treurige mijlpaal van vijftig storingen sinds de opening half juli 2015. Het AD bracht taart bij Rijkswaterstaat, …

Lees verder »

Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

Bram van Dijk en Agnes van den Andel, onderzoekers bij DSP Groep, verrichten een onderzoek naar de lokale aanpak van radicalisering. In aanloop naar het congres Radicalisering & terrorisme op 31 mei 2016 op The Hague Security Delta Campus interviewden wij Bram van Dijk en Agnes van den Andel, sprekers op het congres en docenten op de cursus Bestuurlijke aanpak …

Lees verder »