Zes tips voor meer succes voor de beleidsontwikkelaar

Je krijgt als beleidsontwikkelaar binnen jouw organisatie vast wel eens een complex vraagstuk waaruit niet direct blijkt wat nou écht de vraag is. Het is van belang om de essentie van het verhaal zo snel mogelijk concreet te maken om tot het juiste antwoord te komen. Je leert tijdens de opleiding Beleidstalent hoe je een kernvraag kan opstellen en hoe je vervolgens tot een effectief plan van aanpak komt waar alle stakeholders achter staan. Lees verder om te ontdekken hoe jij jouw nieuwe beleid succesvol kunt implementeren!

1. Krijg het vraagstuk (haar)scherp; achterhaal de vraag achter de vraag

Een beleidsvraagstuk succesvol oplossen begint bij het verwoorden van een concrete onderzoeksvraag die écht omschrijft wat het probleem is. Het gaat hier vaak al fout, waardoor je niet tot de juiste oplossing komt. Het is dus van groot belang om eerst de onderzoeksvraag scherp te krijgen, maar hoe doe je dat? Je gebruikt hiervoor de SSBK-structuur:

 • Situatie nu: je beschrijft de punten van zorg gebaseerd op feiten, hiermee onderbouw je het probleem en geef je urgentie aan de boodschap.
 • Situatie gewenst: je beschrijft wat de opdrachtgever daadwerkelijk wilt bereiken. Denk hierbij aan de verschillende aspecten van het onderwerp.
 • Blokkade: je beschrijft nu de blokkade tussen de situatie nu en de gewenste situatie.
 • Kernvraag: je beschrijft hoe de blokkade opgelost kan worden, om zo van de situatie nu naar de gewenste situatie te komen.

2. Het vraagstuk concreet verwoorden

De SSBK-structuur zorgt er niet alleen voor dat jij gericht het beleidsvraagstuk kan beantwoorden, maar ook dat jij het vraagstuk concreet kan verwoorden zonder herhalende informatie. Het is hierbij van belang dat je expliciet formuleert middels de CUC-methode. Je begint met de conclusie van je boodschap, vervolgens geef je uitleg en je sluit af met nogmaals de conclusie. Je zorgt er op die manier voor dat de oplossing van het vraagstuk goed overkomt en stakeholders jouw beleid begrijpen.

3. Stakeholders en belangen herkennen en de juiste aanpak hanteren

Je krijgt met veel verschillende stakeholders en belangen te maken wanneer je een beleidsvraagstuk gaat beantwoorden. Het is dan ook belangrijk om de verschillende stakeholders te herkennen en rekening te houden met hun belangen, enkel dan lukt het je om jouw doelen te bereiken. Je doet dit door verschillende vragen te beantwoorden:

 • Wie zijn de belanghebbenden? Stel vast wie belang heeft bij het vraagstuk dat jij gaat beantwoorden.
 • Wat is hun invloed? Stel vast wat de rol is van de belanghebbenden en hoe groot deze rol is.
 • Wat zijn hun belangen? Stel vast welk belang deze persoon precies heeft bij jouw vraagstuk en of deze belangen in lijn zijn met jouw doelstellingen.
 • Hoe is de vertrouwensrelatie? Stel vast wat jouw relatie met de belanghebbenden is.
 • Wat is een handige manier van benaderen? Stel vast hoe je de belanghebbenden het beste kunt benaderen. De methode is afhankelijk van de belangen en de relatie, zoals beschreven staat in het boek ‘En?’ van Edwin Schouten.

Na deze vragen te beantwoorden, kun je een productief overleg over het vraagstuk aangaan met alle stakeholders.

4. Realiseer een productief overleg

Iedere stakeholder profiteert van een productief overleg. Alle deelnemers aan het overleg weten direct waar ze aan toe zijn en je bespaart tijd die je normaal kwijt bent aan zinloze discussies en herhalende informatie. Een productief overleg zorgt ervoor dat jullie snel naar de beste resultaten komen, maar hoe doe je dat? Hanteer de ALOF-methode:

 • Alles noteren: noteer alle inbreng van collega’s, zij voelen zich gehoord en herhalen de informatie niet.
 • Letterlijk noteren: noteer de inbreng letterlijk, zodat jouw collega’s zich serieus genomen voelen en zij niet lang van stof zijn.
 • Onmiddellijk noteren: noteer de inbreng direct, zodat er geen informatie verloren gaat.
 • Flip-over: noteer alles op een flip-over, zodat iedereen mee kan kijken en de essentiële informatie te allen tijde ziet.

Hierna beschik je over een document met veel ongestructureerde feiten. Je merkt dat de feiten stuk voor stuk binnen de SSBK-structuur passen, waardoor iedereen op de hoogte is van de essentie van het vraagstuk. Je werkt vervolgens naar een concreet plan van aanpak.

5. Een doelgericht plan van aanpak formuleren

Je hebt de vraag achter het vraagstuk nu concreet verwoord en je bent op de hoogte van de belangen van stakeholders omtrent het beleid. Het is nu tijd om een doelgericht plan van aanpak op te stellen. De Issue-analyse biedt uitkomst! Deze analyse bestaat uit vier stappen:

 • Een issueboom bouwen: maak een grafiek van de blokkades (uit de SSBK-structuur) onder de kernvraag.
 • Hypothesen formuleren: omschrijf wat de voorlopige conclusies zijn vanuit de verschillende blokkades. Hiermee geef je richting aan jouw onderzoek.
 • Resultaten benoemen: schrijf onder iedere conclusie welke concrete resultaten je oplevert in het eindrapport.
 • Acties en bronnen vaststellen: omschrijf de acties die je moet ondernemen om de eerder omschreven conclusies te bereiken, vernoem ook de bron die hiervoor nodig is.

De Issue-analyse omschrijft dus eerst de gewenste resultaten en werkt vanuit daar naar de vereiste acties. Het is nu alleen nog van belang om de actief te verwoorden op een manier waarop iedereen het snapt.

6. Een complexe boodschap helder verwoorden

Een helder adviesplan is altijd kort en gestructureerd, je moet dus enkel de essentie van het verhaal verwoorden. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de titels. Beantwoord hiermee de vraag: ‘wat is de boodschap in dit stuk tekst?’ De lezer plaatst de alinea vervolgens in de context, waardoor zij jouw betoog beter begrijpen. Het is vervolgens van belang om het betoog te beperken tot essentiële informatie, zodat er zo min mogelijk ruis is die de boodschap kan verstoren. Jouw antwoord op het vraagstuk is hierdoor niet dubbel interpreteerbaar, waardoor je jouw lezer overtuigt van het nieuwe beleid.

Ontwikkel een succesvol beleid in jouw organisatie

Het is dus erg belangrijk om snel en effectief tot de kern van het vraagstuk te komen om succesvol een beleid te veranderen. De omschreven structuren en methodes worden nog verder uitgewerkt tijdens de opleiding Beleidstalent van SBO. Schrijf je direct in om meer te leren over beleidsontwikkeling van docent Edwin Schouten. Wil jij meerdere beleidstalenten opleiden binnen jouw organisatie? Kies dan voor een Incompany-traject!

Over hussonb

Bekijk ook

Online monitoring | Privacyaspecten

Voor gemeenten blijft het lastig wat wel of niet mag volgens de privacy wet bij …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.