Nieuws

Gerber van Nijendaal: “Staar je niet blind op cijfers”

blindopcijfers

Gerber van Nijendaal is plv. secretaris Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) & Raad voor het openbaar bestuur (Rob), Ministerie van Financiën. Op 21 november verzorgt hij een sprekersbijdrage op het congres Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies. Hierin gaat hij in op de ontwikkelingen van het gemeentefonds en accres. Voorafgaand hebben ...

Leer meer »

10 tips voor uw jaarrekening

Onderwijs verandert sneller dan ooit

De regelgeving ten aanzien van de jaarrekening is voortdurend aan verandering onderhevig. Ook dit jaar zijn er veel nieuwe inzichten, aanbevelingen en richtlijnen die invloed hebben op uw jaarrekening. Reden om 4 experts te vragen naar de ontwikkelingen van de jaarrekening, inclusief 10 tips om uw jaarrekening sneller & efficiënter ...

Leer meer »

Prinsjesdag: 10 belangrijkste consequenties sociale domein

Introductie “participatiesamenleving” in plaats van verzorgingsstaat Wat zijn de plannen van de regering voor het sociale domein voor het komende jaar? Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid zet de 10 belangrijkste ontwikkelingen binnen het sociale domein voor u op een rij. 1. Extra geld gemeenten voor Wmo en Jeugdzorg in 2014 ...

Leer meer »

Visies op de toekomst van de woningcorporatiesector

Dat het anders moet in de woningcorporatiesector, daar zijn de meesten het wel over eens. Maar hoe en langs welke wegen?Wat is de rol van de gemeente bij deze veranderingen? En welke stappen zouden woningcorporaties moeten zetten? Vragen die, door samen het gesprek aan te gaan, de komende tijd beantwoord ...

Leer meer »