Openbare orde en veiligheid

eBook Brandveiligheid

In dit eBook krijgt u praktische tips en tricks om brandgevaarlijke situaties te voorkomen! Daarnaast bevat het eBook verdiepende interviews met veiligheidsexperts en achtergrondartikelen. Download het eBook en maak alvast een stap in de goede richting voor de juiste aanpak om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. Opleiding Fire Safety Manager en Cursus Brandveiligheid van gebouwen Wilt u zich verder verdiepen in het …

Lees verder »

Kansen en bedreigingen voor de stad (nu en in de toekomst)

In 2050 zal ongeveer driekwart van de bevolking in de stad wonen. Deze ontwikkeling brengt kansen maar ook (nieuwe) bedreigingen met zich mee. Hoe waarborgt u de veiligheid van uw stad (nu en in de toekomst)? Aan het woord zijn enkele experts. Waterveiligheid; Het klimaat verandert, verandert uw stad mee? Doordat het klimaat verandert en de waarde van onze steden …

Lees verder »

Gestapelde problematiek

Het aantal personen met verward gedrag is mogelijk de prijs die we betalen voor het verlangen naar de participatiemaatschappij dat in de plaats moest komen van de zo verguisde verzorgingsstaat. Veel vraagstukken, zoals hoe aard ik hier als vluchteling, waarom houden Hollanders niet van mij, hoe moet ik mijn kind opvoeden die met het ROC wil stoppen, hoe kan ik …

Lees verder »

Risico van het vak? 5 tips voor veilige evenementen

De evenementenbranche is een sector met arbeidsrisico’s. Voor mijn vak safety en security is het daarom lang niet zo interessant bij een accountantskantoor als bij een beurs- en congresgebouw. Er wordt dagelijks gewerkt aan optimale veiligheid voor iedereen. Ik deel graag onze gouden tips met jou. Rik Hoogendoorn, Manager Safety & Security bij de Amsterdam RAI en spreker bij het congres …

Lees verder »

Latente ondermijning

Traditioneel is de aanpak van georganiseerde criminaliteit gericht op de criminele ‘onderwereld’. Maar als de daders zijn gepakt, blijven de illegale praktijken bestaan. Het succes van criminaliteit blijkt – net als in de ‘gewone’ economie – afhankelijk van een gunstig vestigings- en investeringsklimaat. Daarbij zijn vooral (lokale) legale voorzieningen en structuren van belang. Tot nu toe ontbreekt het veel partners …

Lees verder »

Risicocommunicatie moet ‘op z’n kop’

Overheden zijn verplicht om inwoners en bedrijven te informeren over gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Gelukkig maar, want als “inwoner” heb je zó veel aan je hoofd, dat je niet spontaan gaat nadenken over risico’s die je in jouw omgeving loopt en welke (voorzorgs)maatregelen je kunt nemen. De logische gedachte is dan: voorlichting d.m.v. campagnes. Corry Brand, adviseur risico- en crisiscommunicatie bij …

Lees verder »

Nederlandse Integriteitscultuur staat al 15 jaar stil

“We lezen steeds vaker over fraude, machtsmisbruik en belangenverstrengeling. Deze misstanden moeten de wereld uit”, aldus de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) in Den Haag. Dat is goed, want zonder aandacht verschrompelt integriteit. Tegelijkertijd is er wel een risico. Door slechts één week de tijd te nemen voor het formuleren van een Integriteitsagenda lopen we het gevaar dat we niet …

Lees verder »

De praktijk van de Wet Bibob

Avril Schreurs, adviseur veiligheid bij de gemeente Rotterdam en docent op de opleiding bibob coordinator, voormalig adviseur bibob bij het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Rotterdam en onderzoeker bij het Landelijk Bureau Bibob, auteur van het Praktijkboek Bibob. Wat beoogt de Wet Bibob? ‘De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur beoogt de integriteit van het openbaar bestuur te beschermen …

Lees verder »

Hoe vind je het midden zonder polarisatie?

Onze verkiezingen hebben we net achter de rug en de verkiezingen in onder meer Frankrijk en Duitsland staan voor de deur. En of de verkiezingen nu gaan over presidenten of de volksvertegenwoordiging, polarisatie wordt telkens gezien als een groeiend maatschappelijk probleem. Terwijl vanuit onze optiek polarisatie tevens een functionele kant kent. Bijna iets om blij mee te zijn. Menno Klopper, …

Lees verder »

City Deal Zorg voor veiligheid in de stad

Recent hebben de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer samen met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de “City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad” gelanceerd. Met deze City Deal gaan de betrokken ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit …

Lees verder »