Home » Veiligheid (Pagina 49)

Veiligheid

Een slimme stad is niet vanzelfsprekend een veilige stad

Over heel de wereld nemen steden snel in omvang toe. De verwachting is dat in 2030 zestig procent van de wereldbevolking in stedelijke regio’s woont. De versnelde groei van de stedelijke populatie vraagt niet alleen om een betere infrastructuur en meer voedsel en energie, maar betekent ook meer behoefte aan veiligheid. Voor de veilige stad van de toekomst is het …

Lees verder »

Collectieve solidariteit: samen voor ons eigen

De huisvestingsector staat de komende tien tot twintig jaar voor enkele stevige uitdagingen: van meer verstedelijking en superdiversiteit tot een toenemende vergrijzing, armoede en ongelijkheid. Hoe anticipeert de sector hierop en kan ze bijdragen aan betere informele zorg in wijk en buurt? Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en hoofddocent van de opleiding beleidsadviseur integratie en diversiteit …

Lees verder »

Van paniek naar evenwicht; Integrale beveiligingsbenadering voor duurzaam security beleid

In onze maatschappij zijn tal van bedreigingen. In de media worden incidenten breed uitgemeten en becommentarieerd, met als centrale vraag: wie is verantwoordelijk voor de veiligheid en het veiligheidsbeleid? Ook bij het beveiligen van gebouwen, terreinen en eigendommen gebeurt dat. Een inbraak in een opslag van gevaarlijke stoffen, een terroristische aanslag op een vliegveld, uitval van een server in een …

Lees verder »

Hoe je criminele jongeren aanpakt

Hans Werdmölder is cultureel antropoloog en criminoloog Hij doet onderzoek naar jonge criminelen en schreef het boek ‘Marokkaanse lieverdjes’ en het boek ‘Marokkanen in de marge’. Dertig jaar criminaliteitsonderzoek maakte Hans Werdmölder niet erg optimistisch. Toch is er hoop. Noodklok In 2008 luidde Lodewijk Asscher als wethouder van jeugdzaken in Amsterdam de noodklok: de hulp aan probleemkinderen faalde. Het jeugd- …

Lees verder »

Burgemeester in gevaar

Brabant en Limburg worstelen met hennepteelt en xtc-labs. Urk met cocaïnesmokkel. Motorbendes proberen in het hele land voet aan de grond te krijgen. Noodgedwongen strijden gemeentebesturen tegen zware criminaliteit. Maar dat heeft een prijs, zegt Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en spreker op het congres Ondermijning & …

Lees verder »

‘Hey! Het is oké’ campagne maakt depressie bespreekbaar

Met de nieuwe campagne ‘Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar!’ wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) depressie bespreekbaar maken. Dat is belangrijk, want in Nederland hebben ruim 800.000 mensen een depressie. Vicieuze cirkel doorbreken Het ministerie heeft onlangs een peiling laten doen onder risicogroepen. Daaruit blijkt dat jongeren (13-18 jaar) en jonge vrouwen (18-35 jaar) met …

Lees verder »

Wetsvoorstel over passagiersgegevens naar Tweede Kamer

Luchtvaartmaatschappijen moeten in de loop van 2018 hun passagiersgegevens verstrekken aan de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL), die tot taak heeft deze informatie te verwerken en te analyseren. De passagiersgegevens mogen alleen worden gebruikt om terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit te voorkomen, op te sporen en te vervolgen. Het betreft vluchten naar of vanuit derde landen en vluchten die binnen de Europese …

Lees verder »

Slim beveiligen

De beveiliging van veel ABN AMRO kantoren is in handen van Securitas. De beveiliger heeft een historie bij de bank die teruggaat tot 1999. In die tijd is de dienstverlening flink geëvolueerd. Zo beveiligt Securitas sinds een aantal jaar op basis van resultaat. Flexibele oplossingen ‘Voorheen werd er gezegd: we willen zes beveiligers. Nu stellen wij de vraag: wat is …

Lees verder »

Mogen algoritmes beslissingen nemen?

Stel u raakt verzeild in een ongeluk en moet kiezen: uw eigen leven of het leven van drie tegenliggers. Een heftige keuze. Maar wat nu als een zelfrijdende auto deze keuze voor u maakt? Kunstmatige intelligentie wordt steeds meer toegepast. Algoritmes – sets van regels die conclusies trekken uit gegevens – zijn al diep doordrongen in de samenleving. Ze maken …

Lees verder »

Extra aandacht voor leerlingen om radicalisering te voorkomen

Bron: Nationale Onderwijsgids   In Culemborg worden scholieren die in de hoogste klassen van de basisschool zitten en jonge meiden in de onderbouw van het voortgezet onderwijs extra in de gaten gehouden. De gemeente heeft van de rijksoverheid ruim 60.000 euro ontvangen om ervoor te zorgen dat deze groep jonge mensen niet radicaliseert. Dat meldt het AD. Voor het aanpakken …

Lees verder »