Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Vergunningverlening bij evenementen, voorkomen is beter dan genezen

Vergunningverlening bij evenementen, voorkomen is beter dan genezen

In aanloop naar het Congres Veiligheid bij Evenementen op 28 november 2017 interviewden wij Peter Wennink, medewerker team vergunningen bij de gemeente Oldenzaal en voormalig medewerker APV en bijzondere wetten bij de gemeente Haaksbergen ten tijde van het Monstertruckincident. Peter Wennink geeft zijn visie op het vergunningsverleningsproces rond evenementen.

Welke (nieuwe) veiligheidsrisico’s voor evenementen signaleer je? En hoe kunnen overheden, bedrijven en burgers hierop anticiperen?

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het verlenen van vergunningen was bij veel overheden altijd primair een administratieve handeling, veelal onder (tijds)druk waarbij de focus lag op het door laten gaan van evenementen. Alertheid ontbrak. Het ontbreken van alertheid bij de betrokken partijen is een veiligheidsrisico.

Risico’s bij evenementen worden getoetst aan de hand van een risicoprofiel, voortvloeiende uit een puntentelling van de evenementenkalender. Het resultaat is een indeling in categorieën, de zogenaamde A, B of C evenementen. Een risico analyse die de grote lijnen van het evenement toetst maar (nog) onvoldoende rekening houdt met de details van een evenement. Een risico analyse met wellicht eveneens onvoldoende aandacht voor de vaardigheden van een organisator, de vergunningverlener of de hulpdiensten.

Hoe kunnen de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap samenwerken om de veiligheid op evenementen te verbeteren?

Een veilig evenement vereist samenwerking tussen alle betrokken partijen. Wees niet bang om te constateren dat kennis ontbreekt over specifieke onderdelen van een evenement. Kennis kan ontbreken bij een organisator maar ook bij de vergunningverlener en/of de hulpdiensten Constateer dit gezamenlijk en zoek naar oplossingen. Huur kennis in of bij blijvende twijfel, schrap onderdelen van een evenement. Niemand is gebaat bij onduidelijkheden met als gevolg een mogelijk risicovol evenement. Noodzaak: richt het proces van vergunning verlening in als een veiligheid kritisch proces!

Wat zijn best practices op het terrein van evenementenveiligheid?

Organiseer het proces van vergunning verlening. Zorg voor (bestuurlijk) draagvlak in je organisatie en formaliseer het proces door het instellen van evenementen team. Borg deskundigheid door het team te laten bestaan uit deskundigen van de brandweer, GHOR, politie, de ambtenaar openbare orde en veiligheid en een verkeersdeskundige.  Zorg dat de burgemeester bestuurlijk eigenaar wordt van het proces van vergunningverlening.

Waak ervoor dat de categorie indeling en risico analyse van de evenementenkalender niet wordt gebruikt als de ultieme ‘beslis tool’ maar zoom in op micro niveau als het gaat om de risico- en veiligheidsbeoordeling bij evenementen.

Meer weten?

Op het Congres Veiligheid bij Evenementen hoort u wat de mogelijke veiligheidsrisico’s zijn voor uw evenement.

Op de Cursus Risicoaansprakelijkheid bij Evenementen leert u hoe gevaarlijke situaties op uw evenement voorkomt.

Op de Opleiding Coördinator evenementenveiligheid leert u hoe u de veiligheid op een evenement in uw regio kunt waarborgen.

Op de cursus Crowdmanagement in de praktijk leert u hoe u de vorming en verplaatsing van mensenmassa’s reguleert en fatale ongelukken op uw evenement voorkomt.

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Gemeenten intensiveren hulp aan laaggeletterden

Mensen die moeite hebben met taal of het lastig vinden om met een computer te …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *