Home » Frank van Summeren (Pagina 109)

Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Integrale aanpak risicojeugd, domein overstijgend samenwerken

Door Mark Rouw, manager Jeugd bij Partners+Pröpper en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd en Frank van Summeren, congres- en opleidingsmanager Jeugd en Veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en organisator van de landelijke studiedagen Jeugdbeleid & Jeugdcriminaliteit. Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs ...

Lees verder »

Nationale Politie versterking van de regierol op veiligheid?

Volgens de minister moet de landelijke organisatie van de politie leiden tot minder bureaucratie, grotere eenheid, meer professionaliteit, een betere en snellere samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de politie en meer politiemedewerkers die bezig zijn met uitvoerend politiewerk. De totstandkoming van de Nationale Politie leidt volgens de minister bovendien ...

Lees verder »

Het veiligheidsbeleid is in hoge mate inconsistent

Jan Terpstra, hoogleraar Criminologie en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, geeft in onderstaand interview zijn visie op de consequenties van de komst van de Nationale Politie. Veiligheid is al jaren een obsessie van de Nederlandse samenleving. Hoogleraar Jan Terpstra heeft een simpel recept. “Veel problemen zijn als ...

Lees verder »

Top of flop?

De Amsterdamse ‘Top 600 van meest overlastgevende criminele jongeren’ bestaat inmiddels ruim een jaar. Politici en beleidsmakers prijzen dit beleidsinstrument aan als het nieuwe wondermiddel tegen overlastgevende jongeren. In hoeverre is dat terecht? Op 1 mei 2011 ging de Top 600 officieel van start. Het gaat om een beleidsinstrument van ...

Lees verder »

In gesprek met Corinne Dettmeijer

Corinne Dettmeijer is Nationaal Rapporteur Mensenhandel en spreker op de verdiepingsdag Jeugdprostitutie en loverboys. Nederland heeft sinds 2000 een Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Sinds 2006 is dit mevrouw Corinne Dettmeijer-Vermeulen. Haar taak is te rapporteren over de aard en omvang van mensenhandel in Nederland. In oktober 2009 is hieraan toegevoegd het ...

Lees verder »

In gesprek met: Annemieke Gijsbers

Annemieke is werkzaam als projectleider Ervarend Leren bij Topaze en spreker op de landelijke studiedagen Jeugdbeleid & Jeugdcriminaliteit. Hiervoor volgde ze de opleiding SPH in Sittard, waarna ze in de jeugdzorg is gaan werken. Zo werkte ze bij de Combinatie in Eindhoven en als gedragstrainer bij de reclassering van het ...

Lees verder »