Home » Frank van Summeren

Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Nederland, België en Duitsland bundelen bestuurlijke kracht tegen criminelen

Nederland, België en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan hun bestuurlijke aanpak tegen grensoverschrijdende criminaliteit bundelen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft een intentieverklaring ondertekend met zijn Belgische collega minister Jambon van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en de Duitse minister Reul van Binnenlandse Zaken in Noordrijn-Westfalen voor het opzetten van een Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum in Maastricht. Het doel is …

Leer meer »

Wetsvoorstel voor effectievere aanpak criminaliteit in consultatie

Voor een effectievere aanpak van de criminaliteit verhoogt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de maximumstraf van enkele delicten, gaat hij wraakporno steviger aanpakken en werkt hij aan een pooierverbod. Deze maatregelen versterken de strafrechtelijke aanpak van veelvoorkomende criminaliteit en maken hogere straffen voor daders mogelijk. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals …

Leer meer »

Ouderverstoting

Ouderverstoting is het gedrag dat een kind laat zien als het niet leert omgaan met beide ouders na een scheiding, waar het voorheen een goede, of minstens neutrale relatie mee had. Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra, docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en de cursus Omgang met complexe scheidingen, voormalig lector huiselijk geweld en hulpverlening in …

Leer meer »

Wordt de informatiepositie van Stadstoezicht wel effectief gebruikt

De meeste grote en middelgrote gemeenten hebben hun eigen Stadtoezicht ingericht. Daarbij kunnen BOA’s worden ingezet met opsporings- handhavings en sanctioneringsbevoegdheid. Een en nader hangt af van het domein waarin de BOA’s door het college van burgemeester en wethouders zijn aangesteld en door de korpschef zijn beëdigd. Op grond van centrale wetgeving is eenduidige uniformering verplicht gesteld. BOA’s van Stadstoezicht …

Leer meer »

Het belang van gemeentelijk cameratoezicht niet voldoende op waarde geschat

Gemeenten besluiten vaak pas tot het formeel mogelijk maken van gemeentelijk cameratoezicht als er al van alles in de openbare ruimte is mis gegaan. Hinderlijk en crimineel gedrag van jongerengroepen in het centrum, drugstoerisme en openlijk drugs dealen op straat, wijken waar het woon- en leefklimaat ernstig is aangetast, evenemententerreinen waar op het gebied van de Openbare Orde van alles …

Leer meer »

Ruim één miljoen Nederlanders te maken met gevaarlijke stoffen op het werk

1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Dat kan leiden tot ernstige ziekten zoals astma, COPD en longkanker. Jaarlijks sterven naar schatting 4.100 mensen door beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 mensen door gevaarlijke stoffen. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden lag in 2017 op 613. Staatssecretaris …

Leer meer »

Bestuurlijke waarschuwing is een Awb-besluit

De conclusie van Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven van 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:249, wees al in die richting, maar op 2 mei 2018 heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in lijn met deze conclusie geoordeeld dat een bestuurlijke waarschuwing als een besluit kan worden aangemerkt, dat kan worden aangevochten bij de bestuursrechter. Dat wil zeggen, …

Leer meer »

Nieuwe Europese privacyregels weer een stap dichterbij

De Eerste Kamer heeft recent een wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) aangenomen die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarin de nieuwe Europese privacyregels staan. Deze Uitvoeringswet (UAVG) zorgt ervoor dat de overgang van de oude naar de nieuwe situatie in Nederland zo soepel mogelijk verloopt. De AVG treedt op 25 mei 2018 in werking, evenals de …

Leer meer »

Milieucriminaliteit: Hoorn van neushoorn, duurder dan goud of cocaïne!

Criminaliteit dat het milieu aantast. Als je iedere dag met de aanpak van ondermijnende criminaliteit bezig bent, sta je niet meer zo te kijken van nieuwe inventieve trucjes die criminelen uithalen om nieuwe markten te benutten. Toch sta ik nu wel te kijken van de extreme groei van de handel in bedreigde diersoorten (en onderdelen daarvan). Geschat wordt dat er …

Leer meer »