Zorg

Hoe dragen wetten bij aan de financiering van de gezondheidszorg?

Financiering is van vitaal belang om toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg te waarborgen. Verschillende wetten spelen hierin een belangrijke rol. Om welke wetten gaat het en hoe dragen deze bij aan de financiering van de gezondheidszorg? 1. De Zorgverzekeringswet: basis van financiering in de gezondheidszorg De Zorgverzekeringswet (Zvw) vormt de basis voor de financiering van de gezondheidszorg in Nederland. Deze …

Lees verder »

Grote uitdagingen voor de jurist in de zorg

Je krijgt als jurist in de zorg tegenwoordig veel te maken met onduidelijke en soms zelfs tegenstrijdige richtlijnen. Joris Rijken, advocaat bij AKD en docent, vertelt waar de grootste uitdagingen liggen, de juridische veranderingen en hoe de opleiding Jurist in de zorg hierbij ondersteunt om een goed totaaloverzicht te krijgen. Complexe regelgeving voor de jurist in de zorg De gezondheidszorg …

Lees verder »

🎧 Podcast: De sleutels van de leider

Om deuren open te krijgen, moet je weten wat je wil en als je iets nieuws begint, moet je deuren dicht doen.  Je moet keuzes maken, anders wordt het allemaal te veel. In deze podcast vertelt Gabriël Anthonio, schrijver van het boek ‘De sleutels van de leider’, hier meer over. “Een sleutel betekent dat we toe zijn aan een fase …

Lees verder »

Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders moet elektronisch verlopen in plaats van via de fax, dvd of op papier. De Eerste Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven is dat de Wegiz per 1 juli 2023 wordt ingevoerd. Het doel van de Wegiz is dat ICT-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig …

Lees verder »

Hoe kunnen we de veiligheid in de zorg verder verbeteren?

Sinds 2008 zetten ziekenhuizen zich meer in om de kwaliteit en veiligheid in de zorg te verbeteren. Ze doen dit door tien veiligheidsthema’s, opgenomen in het VMS Veiligheidsprogramma, te implementeren en borgen in de dagelijkse praktijk. Echter blijkt uit onderzoek van NIVEL in 2016 dat circa 1035 patiënten zijn overleden door zorggerelateerde schade die wellicht voorkomen had kunnen worden. Nikki Damen, …

Lees verder »

Hoe realiseer jij jouw doelen als zorgmanager?

Strategisch management is een van de verantwoordelijkheden van de zorgmanager. Je bepaalt het beleid en de aanpak om de gestelde doelen van de komende jaren te bereiken. Een zelfstandige en adequate positionering is hierbij erg belangrijk, want je bent actief in een complexe omgeving met verschillende stakeholders. Hoe ziet jouw omgeving eruit en hoe bepaal je een passend strategisch beleid? …

Lees verder »

Wat is de prioriteit onder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg?

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) verplicht de overdracht van data tussen zorgverleners. De zorgverleners beschikken hierdoor te allen tijde over complete en actuele data van patiënten. Elektronische gegevensuitwisseling is minder foutgevoelig én gaat sneller dan de oude manier. Het heeft dan ook voordelen voor zowel patiënten als zorgaanbieders. Wat zijn de gevolgen van de Wegiz exact en …

Lees verder »

Beperkt de AVG toegang tot belangrijke medische gegevens?

Onduidelijkheid over de AVG blijkt een beperkende factor voor onderzoekers. Zij hadden tijdens de coronacrisis maar beperkt toegang tot coronagegevens op persoonsniveau. De Functionaris Gegevensbescherming neemt namelijk onduidelijkheid over de toepassing van de AVG weg. De FG is verplicht in publieke organisaties en verduidelijkt de omgang met data binnen de AVG. Een gemiste kans voor onderzoekers: waardevolle data kan nu …

Lees verder »

Goede acute zorg voor iedereen altijd toegankelijk

Goede acute zorg moet voor iedereen in Nederland onder alle omstandigheden toegankelijk zijn. Dat wil minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bereiken met de beleidsagenda ‘Toekomstbestendige acute zorg’. Omdat de vraag naar spoedzorg groeit terwijl (acute)zorgmedewerkers schaars zijn, is verandering nodig om iedereen hoge kwaliteit acute zorg op de juiste plek te geven. De beleidsagenda bouwt voort …

Lees verder »

Hoe ziet de toekomst van de ouderenzorg eruit?

De ouderenzorg staat voor een grote uitdaging. Een vergrijzende samenleving waar in de toekomst meer seniorenwoningen voor nodig zijn, is de basis van het probleem. Het probleem versterkt door uitdagingen als personeelstekorten, financiële besparingen en dalende zorgkwaliteit. Hoe los je al deze problemen op? Minister Helder van langdurige zorg en sport heeft de oplossing: het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg …

Lees verder »