Zorg

NZa: tariefnormen voor gewenste situatie in de zorg onmogelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde onlangs een advies over een maatregel van de vorige regering. Het regeerakkoord van 2021 bevat namelijk een bezuiniging die de NZa moet realiseren door ‘normatieve elementen’ toe te voegen aan de tarieven die zij vaststelt. Dat is zo goed als onmogelijk, schrijft de NZa nu. Joris Rijken, advocaat in de zorg, vertelt meer. Tarieven van …

Lees verder »

Extra aandacht voor agressie en aangiftebeleid in zorg en welzijn

Agressie tegen medewerkers in zorg en welzijn is onacceptabel, maar komt helaas veel te vaak voor. Het is belangrijk om aangifte te doen; dit is een van de dingen die je kunt doen en het geeft een krachtig signaal af voor zowel dader als medewerker. Dit wordt echter nog weinig gedaan. Het ministerie van VWS organiseert daarom vanaf 22 april 2024 10 regionale bijeenkomsten …

Lees verder »

SPUK: 256 miljoen voor langdurige ondersteuning aan 20 kwetsbare gebieden

De overheid heeft de komende jaren miljoenen vrijgemaakt voor 20 kwetsbare stedelijke gebieden die gelinkt zijn aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Het gaat om de Specifieke Uitkering Kansrijke Wijk (SPUK) voor preventie van armoede en schulden. Van de toegewezen €256 miljoen is eind vorig jaar al €53 miljoen overgemaakt naar de betreffende gemeenten. Het doel van de …

Lees verder »

Drie eigenschappen van succesvol projectmanagement in de zorg

Het aantal projecten in de zorg groeit gestaag, terwijl de context steeds ingewikkelder wordt. De vereiste kwaliteit blijft daarentegen hoog. Deze factoren vragen om succesvol projectmanagement in de zorg, maar vaak ontbreekt dit in vakliteratuur en –opleidingen. Welke eigenschappen zijn nodig? Wat is projectmanagement in de zorg? Zorgorganisaties zijn constant in beweging om de kwaliteit van zorg op peil te …

Lees verder »

Onderbezetting is geen excuus bij de tuchtrechter

Maar liefst twee zorgverleners zijn door het Tuchtcollege berispt toen zij bleven doorwerken terwijl er sprake was van ernstige onderbezetting. Hierdoor was de kwaliteit van zorg suboptimaal. De tuchtrechter vond het gebrek aan mensen en middelen geen excuus, integendeel zelfs. Hoe moeten we die uitspraken duiden tijdens de covid-19-pandemie? Welke argumenten snijden hout?  Het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam en het Regionaal Tuchtcollege …

Lees verder »

‘Opleiding ‘Jurist in de zorg’ is grondig én breed’

Binnenkort start weer de verkorte opleiding tot jurist in de zorg. Hoofddocent Joris Rijken beschrijft de inhoud van de korte maar brede en grondige opleiding. Voor wie is de opleiding bestemd? ‘In grote lijnen voor twee doelgroepen: mensen uit de zorg die meer over recht willen weten en andersom: juristen die meer van de zorg willen weten. In het eerste …

Lees verder »

Drie tips voor efficiënter samenwerken binnen zorgnetwerken

Ketenzorg verschuift steeds meer richting netwerkzorg. Goede samenwerking tussen zorgexperts vereist dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over data-uitwisseling en rolverdeling. Het is belangrijk om vertrouwen te creëren tussen alle stakeholders. Hoe vorm jij een verbonden netwerk zonder formele macht? Ellen Ophoff, Projectleider Digitalisering Netwerkzorg, vertelt meer. Van ketenzorg naar netwerkzorg Keten- en netwerkzorg verbeteren beide coördinatie en samenwerking …

Lees verder »

Deze wetten financieren de gezondheidszorg

Deze wetten financieren de gezondheidszorg

Financiering is van vitaal belang om toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg te waarborgen. Premies, belastingen en gemeentelijke financiering dekken de zorgkosten. Hiermee streven we naar een duurzaam en inclusief gezondheidszorgsysteem. Verschillende wetten spelen een belangrijke rol in de financiering: Zorgverzekeringswet Wet maatschappelijke ondersteuning Wet langdurige zorg Jeugdwet Dankzij deze wetten is zorg en ondersteuning voor alle burgers toegankelijk. Hoe dragen …

Lees verder »

Grote uitdagingen voor de jurist in de zorg

Je krijgt als jurist in de zorg tegenwoordig veel te maken met onduidelijke en soms zelfs tegenstrijdige richtlijnen. Joris Rijken, advocaat bij AKD en docent, vertelt waar de grootste uitdagingen liggen, de juridische veranderingen en hoe de opleiding Jurist in de zorg hierbij ondersteunt om een goed totaaloverzicht te krijgen. Complexe regelgeving voor de jurist in de zorg De gezondheidszorg …

Lees verder »