Kabinet laat onafhankelijk onderzoek doen naar demonstratierecht

Het kabinet laat onafhankelijk onderzoeken of het huidige kader van het demonstratierecht nog voldoende aansluit bij de actuele ontwikkelingen. Aanleiding hiervoor is het toenemende aantal protestacties waarbij demonstranten vaak bewust de grenzen van het recht opzoeken of overschrijden of waarbij andere grondrechten of de nationale veiligheid in het gedrang kunnen komen. Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en …

Lees verder »

🎧 Podcast: Criminele jeugdgroepen

Beluister de podcast met Patrick Smelt, straatcontact, jeugdgroep fluisteraar en ervaringsdeskundige. Patrick deelt hierin zijn visie over het thema: Criminele jeugdgroepen In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Hoe werken jeugdgroepen? Hoe ontwikkel je niet alleen preventieve maar ook repressieve interventies? Hoe versterk je de weerbaarheid en veerkracht onder jongeren tegen criminele verleiding? Wat zijn concrete tips bij …

Lees verder »

🎧 Podcast: Preventieve aanpak van jonge aanwas

Beluister de podcast met Leonie Willemsen, concernmanager personeel & organisatie, informatie en facilitair, gemeente Nijmegen en dagvoorzitter van het congres Jonge Aanwas uit de Criminaliteit. Leonie deelt hierin haar visie over het thema: Preventieve aanpak van jonge aanwas In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Waarom is preventie nu zo belangrijk in de aanpak van jonge aanwas? Welke samenwerkingspartners heb …

Lees verder »

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende aanleidingen voor te noemen, zoals: onderwijskwaliteit, de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen, de toename van expert-leerkrachten en de wens om preventief te werken. De nieuwe beroepsstandaard focust op drie domeinen, waardoor de intern begeleider transformeert naar een kwaliteitscoördinator. Francis van Haandel, voorzitter van de vakgroep intern …

Lees verder »

Antwoorden op Kamervragen over berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek beschermd wonen’

Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek beschermd wonen’. De Tweede Kamerleden Dobbe en Van Nispen (beiden SP) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek …

Lees verder »

🎧 Podcast: Van de straat naar online – #politie_frans op TikTok

Beluister de podcast met Frans Luijten, social media regisseur bij de politie. Hij deelt hierin zijn visie over het thema: Van de straat naar online – #politie_frans op TikTok. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Wat zijn praktische tips in de online benadering van kinderen en jongeren? Hoe kun je een nieuwe doelgroep aanspreken en de echte wereld …

Lees verder »

Drie verschillende soorten maatregelen tegen ondermijningsrisico’s

Gemeentes kunnen met uiteenlopende ondermijningsrisico’s te maken krijgen. Een integrale aanpak is vereist om deze risico’s te mitigeren. Als je een goede informatiepositie hebt gerealiseerd, welke maatregelen kun je dan opnemen in het plan van aanpak? Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants, deelt drie verschillende soorten maatregelen. Organisatorische, technische en personele maatregelen “Naast de verschillende fasen van …

Lees verder »

Meervoudige problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid

“De landelijke agenda zorg en veiligheid vraagt van iedere regio om in 2025 een integrale aanpak om kwetsbare inwoners de juiste huisvesting, zorg en ondersteuning te bieden. Mensen met complexe multiproblematiek vragen om een integrale domeinoverstijgende aanpak, waarbij zowel het zorg- als veiligheidsdomein samenkomen”, begint Frank van Summeren, Adviseur zorg en veiligheid bij RONT Management Consultants. Hoe kan een productieve …

Lees verder »

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op het onderzoek naar criminele carrières van jongeren. Hij deelt hierin zijn visie over het thema: Het LinkedIn van de misdaad. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Hoe worden jongeren gerekruteerd voor georganiseerde criminaliteit? Welke risico- en beschermende factoren zijn bepalend voor doorgroei …

Lees verder »