eBook Gebouwbeheer en veiligheid

De veiligheid van gebouwen blijft van het grootste belang. Recente incidenten in Nederland met moeilijk te blussen branden vanwege zonnepanelen, risico’s met elektrische auto’s in parkeergarages en de mix van kantoor- en thuiswerken vormen voortdurende uitdagingen voor gebouweigenaren. Gecombineerd met nieuwe certificeringsschema’s en de nieuwe omgevingswet hebben gebouwbeheerders hun handen vol om aan de eisen te blijven voldoen en gebouweigenaren, …

Lees verder »

Barrières in de havens helpen: Douane onderschept minder drugs in eerste halfjaar 2024

De Douane heeft in het eerste halfjaar van 2024 minder drugs in beslag genomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de Douane over de drugsvangsten. De Douane heeft dit jaar ruim 16.000 kg cocaïne in de Nederlandse zeehavens onderschept. Dat is veel minder dan de ruim 28.000 kg in dezelfde periode vorig jaar. De …

Lees verder »

RCB: Grootste zorgen over spanningen tussen bevolkingsgroepen, cyberdreigingen en terrorisme

Inwoners van Nederland maken zich de meeste zorgen over spanningen tussen bevolkingsgroepen, cyberdreigingen en terrorisme. Over terrorisme zijn de zorgen gestegen ten opzichte van het najaar van 2023. Dreigingen voor de (nationale) veiligheid die als meest waarschijnlijk worden gezien zijn cyberdreigingen en georganiseerde criminaliteit. Daarnaast hebben minder mensen actie ondernomen om voorbereid te zijn op risico’s en dreigingen ten opzichte …

Lees verder »

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in hun woonbuurt. Dat is 3,3 procent van de totale bevolking van 15 jaar en ouder. In 2021 ervoeren minder mensen veel overlast, namelijk 440 duizend. De overlast van drugshandel is met 3,5 procent niet veranderd tussen 2021 en 2023. Vooral inwoners van Amsterdam, Rotterdam en …

Lees verder »

Hoe betrek je alle verantwoordelijken bij jouw beleidsadvies?

Uiteenlopende belangen en verantwoordelijken: als niet duidelijk is voor wie en wat je beleidsadvies schrijft, kan het lastig zijn. Mildred Arah, beleidsmedewerker bij Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen, ervaarde deze moeilijkheden ook. Zij bracht dit als casus in tijdens de opleiding Professioneel beleid schrijven & adviseren. Wat heeft dit voor inzichten gegeven? De functie van beleidsmedewerker Mildred: “Ik heb twaalf jaar …

Lees verder »

Hoe voldoe je aan de vernieuwde NIS2-wetgeving omtrent informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging moet door nog meer organisaties aantoonbaar geborgd worden sinds de introductie van NIS2-wetgeving. Eberly Haalboom, principal consultant informatiebeveiliging, vindt dat informatiebeveiliging intrinsiek gemotiveerd moet zijn. Je zet jouw organisatie hiermee namelijk als betrouwbaar in de markt. Wanneer krijg je te maken met NIS2 en hoe voldoe je aan de wetgeving? Drie facetten van informatiestromen Eberly: “Informatiestromen zijn voor veel …

Lees verder »

Trendanalyse Nationale Veiligheid 2024: Stapeling van dreigingen in onzekere tijden

De Trendanalyse Nationale Veiligheid 2024 is op 25 juni aangeboden aan de Tweede Kamer. In de analyse benoemt het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) twee belangrijke opgaven. Ten eerste is de situatie slechter geworden voor veel van de dreigingen die onze samenleving kunnen ontwrichten. Ten tweede moeten we als Koninkrijk een antwoord vinden op een aantal structurele veranderingen in de wereld …

Lees verder »

Douane blijft inzetten op aanpak ondermijnende criminaliteit

De Douane werpt steeds meer barrières op tegen drugssmokkel. Door samen op te trekken met andere landen, intensievere samenwerking in Nederland en technologische innovaties levert de Douane een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van ondermijning. Hierbij zet de Douane ook in op de aanpak van accijnsfraude, zoals de handel in illegale sigaretten. Opbrengsten van accijnsfraude kunnen een financieringsbron vormen voor …

Lees verder »

Nieuwe wetten Justitie en Veiligheid per 1 juli 2024

Slachtoffers kunnen straks in meer gevallen aangifte doen van verkrachting en aanranding, nazaten van tot slaaf gemaakten kunnen kosteloos hun naam wijzigen en verdachten en verdachten van ernstige misdrijven moeten verplicht aanwezig zijn op de inhoudelijke zitting in hun strafzaak. Op 1 juli 2024 treden verschillende wetten in werking op het terrein van Justitie en Veiligheid. Hieronder een overzicht. Wet …

Lees verder »