Aanpak voor vergroten sociale veiligheid op hogescholen en universiteiten

Hogescholen en universiteiten moeten een veilige leer- en werkomgeving zijn voor studenten en medewerkers. Minister Dijkgraaf (onderwijs en wetenschap) presenteert daarom een aanpak om samen met studenten, medewerkers en instellingen de sociale veiligheid op de instellingen te vergroten. Zo komt er een nieuw landelijk programma en wil hij dat instellingen een wettelijke zorgplicht krijgen. Verder onderzoekt Dijkgraaf of er een …

Lees verder »

Podcast: waarom mag jij het congres Toetsen en examineren in het mbo niet missen?

Dat toetsen en examineren een cruciale rol spelen in de kwaliteit van het onderwijs weten we natuurlijk maar hoe we toetsen en examineren vormgeven, wie het ontwikkelt en op welke manier we dat borgen blijft voor veel instellingen een lastig verhaal. Tijdens het congres Toetsen en Examineren in het mbo ga je in gesprek met professionals van andere onderwijsinstellingen over …

Lees verder »

Wijzigingsvoorstel Penitentiaire beginselenwet naar de Tweede Kamer

De ministerraad heeft ingestemd met een wijzigingsvoorstel voor de Penitentiaire beginselenwet om aanvullende maatregelen tegen ernstige georganiseerde criminaliteit vanuit detentie mogelijk te maken. Met het voorstel maakt minister Weerwind voor Rechtsbescherming verregaande beperkingen in de communicatie met de buitenwereld mogelijk van een gedetineerde geplaatst in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) of Afdelingen voor Intensief Toezicht (AIT). De minister kan communicatiemogelijkheden …

Lees verder »

Uitvoering van Passend Onderwijs als zorgcoördinator

Als zorgcoördinator is jouw rol cruciaal bij het uitvoeren van passend onderwijs. Maar hoe geef je effectief invulling aan je taken en verantwoordelijkheden? En hoe krijg je jouw collega’s mee in de veranderingen die nodig zijn met de invoering van passend onderwijs? Simone van de Ven, deelnemer Verkorte opleiding voor de zorgcoördinator VO & MBO, vertelt in deze blog over …

Lees verder »

Welke drie factoren kan een data steward beïnvloeden?

De data steward is een nieuwe rol in de organisatie. Deze persoon waarborgt de kwaliteit van data en de datastrategie. “Het is een soort kasteelheer die systemen en processen omtrent data optimaliseert. Je komt hierbij verschillende uitdagingen tegen”, aldus Paul Brous, Enterprise data architect en senior consultant bij Kuvimba B.V. en docent bij de opleiding Data Steward. Welke uitdagingen zijn …

Lees verder »

Mobiliteit als middel om een leefbare stad te realiseren

Een leefbare stad van de toekomst realiseren is het doel van de moderne gebiedsontwikkelaar. “Gebiedsontwikkeling draait niet alleen om mobiliteit, maar juist om leefbaarheid. Dat wordt gevormd door verschillende aspecten, zoals sociale samenhang, ruimtelijke kwaliteit, ecologische waarde, bereikbaarheid en een duurzame, veilige inrichting”, aldus Clemens Hoedjes, adjunct-directeur bij Heijmans Vastgoed. Hij vertelt in dit artikel over hoe zij een leefbare …

Lees verder »

Maatregelen in vrouwengevangenissen na inspectierapport PI Nieuwersluis

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) nemen maatregelen om grensoverschrijdend gedrag in vrouwengevangenissen tegen te gaan. De Inspectie Justitie en Veiligheid startte een onderzoek naar de cultuur in Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwersluis nadat een oud-medewerker in juni vorig jaar was opgepakt vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de Inspectie bestaat er binnen PI Nieuwersluis een cultuur …

Lees verder »

Dreigingsbeeld NCTV: terroristische dreiging op Nederland toegenomen

De terroristische dreiging op Nederland is het afgelopen half jaar toegenomen. Er zijn steeds meer signalen dat jihadistische organisaties voorbereidingen treffen om in Europa terroristische aanslagen te plegen. Deze groeperingen noemen daarbij expliciet Nederland als doelwit. Ook een terroristische aanslag vanuit rechts-extremistische hoek blijft voorstelbaar. Ten slotte zouden eenlingen of kleine groepen, die zich vanuit complotdenken tegen de overheid hebben …

Lees verder »

Datamanagement in een datagedreven organisatie

Een datagedreven organisatie heeft erg veel baat bij goed datamanagement. Het stelt je namelijk in staat om via de informatie uit systemen antwoord te krijgen op vraagstukken in de organisatie. Je denkt aan vragen over alle informatiegebieden in de publieke sector. Intelligence Professional Edward Blom vertelt meer over de inrichting van datamanagement en de bijbehorende bouwstenen. Vraagstukken in een datagedreven …

Lees verder »

Hoe zet je storytelling in het onderwijs in?

Storytelling is een krachtig instrument in het onderwijs, zowel in- als extern. Gebruik het bijvoorbeeld om lessen kleur te geven, maar ook om studenten aan te trekken of de interne cultuur te versterken. Verhalen over persoonlijke ervaringen van medewerkers, docenten of studenten zijn hierin van onschatbare waarde. Flor Gerritsen, storyteller en trainer bij HELDEN, vertelt hoe je deze persoonlijke verhalen …

Lees verder »