Tag Archief: radicalisering

Extreemrechtse memes: ondermijnend en lang niet altijd te herkennen

Extreemrechtse memes zijn nauwelijks strafbaar en ook online contentbeheer is moeilijk, dat concludeert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in ‘Memes als online wapen: Fenomeenanalyse naar het gebruik van memes door extreemrechts’. Bedoelingen en effecten van extreemrechtse memes zijn moeilijk aan te tonen, maar ondertussen dragen ze wel bij aan de normalisering van extreemrechts gedachtegoed, (online) groeps- en identiteitsvorming …

Lees verder »

Dreigingen tegen Nederland urgenter in een wereld van grote onveiligheid

Voor de veiligheid van Nederland heeft de AIVD in 2023 niet alleen veel maar vaak ook urgente dreigingen moeten onderzoeken. Het grimmige beeld dat de AIVD vorig jaar schetste is in veel opzichten slechter geworden. Dat stelt de AIVD in het jaarverslag 2023. Steeds vaker zijn nationale dreigingen verbonden met internationale ontwikkelingen. Er is sprake van twee grote conflicten, er …

Lees verder »

OM: Geregistreerde discriminatiefeiten in 2023 gestegen

Het Openbaar Ministerie (OM) registreerde in 2023 meer feiten op grond van een verdenking van discriminatie dan in 2022. Vorig jaar ging het in totaal om 535 discriminatiefeiten, in 2022 betrof het 417 discriminatiefeiten. Dat blijkt uit het rapport Strafbare Discriminatie in Beeld 2023 van het OM, dat is gepubliceerd. In Strafbare Discriminatie in Beeld wordt gerapporteerd over de aard en omvang van …

Lees verder »

Reactie NCAB op antisemitismecijfers OM en Politie: “Verharding antisemitisme. Het blijft niet meer bij woorden alleen”

De politie registreerde in 2023 880 gevallen van antisemitisme, tegen 549 het jaar daarvoor, blijkt uit nieuwe cijfers. Daarbinnen nam het aantal gevallen van antisemitisme waarbij sprake was van geweld of bedreiging toe. In 2023 registreerde de politie 43 gevallen van gewelddadig antisemitisme, tegen 28 in 2022. In 80 van de door de politie geregistreerde gevallen ging het antisemitisme gepaard …

Lees verder »

Soevereinenbeweging ondermijnt democratische rechtsorde

Mensen die zich soeverein verklaren, keren zich af van de overheid en andere instituties. Hoewel ze veelal een open houding houden richting andere mensen hebben, verspreiden ze wel feitelijk onjuiste verhalen over de kwade intenties van de instituties. Dit gedrag kan op langere termijn de democratische rechtsorde ondermijnen. Een deel van de soevereinen wil zelf bepalen of wet- en regelgeving …

Lees verder »

eBook Omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie & radicalisering

Discussies verharden en tegenstellingen worden (in de media) uitvergroot. Dit kan leiden tot maatschappelijke onrust of zelfs een sociale crisis. Vrijheid van meningsuiting is belangrijk in onze democratische samenleving. Tegelijkertijd wil je ervoor zorgen dat deze verharding de maatschappij niet ontwricht of vergaande gevolgen heeft voor het veiligheidsgevoel en de handhaving van de openbare orde. Onderwerpen die in dit e-book …

Lees verder »

NCTV verhoogt dreigingsniveau terrorisme van 3 naar 4

De voorstelbaarheid van een aanslag tegen Nederland is dermate toegenomen dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het dreigingsniveau heeft verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel). Dat betekent dat er een reële kans is dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt. Dat schrijft de NCTV in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland december 2023. In het vorige Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland …

Lees verder »

Ministerraad stemt in met hoger strafmaximum voor deelneming aan een terroristische organisatie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid ingestemd met het naar de Tweede Kamer sturen van een wetsvoorstel om de maximale gevangenisstraf voor deelneming aan een terroristische organisatie die het plegen van de meest ernstige terroristische misdrijven beoogt, te verhogen van 15 naar 20 jaar. Nu de Raad van State zich over het wetsvoorstel heeft …

Lees verder »

Landelijk Crisisplan rondom extreem geweld en terrorisme

De kans dat Nederland wordt getroffen door een terroristische aanslag of te maken krijgt met een extreem geweldsincident is aanzienlijk. Dat blijkt onder andere uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 58. Een maximale voorbereiding op extreem en terroristisch geweld blijft daarom van groot belang. Om snel en gecoördineerd te kunnen reageren op een aanslag of incident heeft de NCTV in samenwerking …

Lees verder »

Dreigingsbeeld NCTV: terroristische dreiging op Nederland toegenomen

De terroristische dreiging op Nederland is het afgelopen half jaar toegenomen. Er zijn steeds meer signalen dat jihadistische organisaties voorbereidingen treffen om in Europa terroristische aanslagen te plegen. Deze groeperingen noemen daarbij expliciet Nederland als doelwit. Ook een terroristische aanslag vanuit rechts-extremistische hoek blijft voorstelbaar. Ten slotte zouden eenlingen of kleine groepen, die zich vanuit complotdenken tegen de overheid hebben …

Lees verder »