Vastgoed & Infra

Inwerkingtreding van de Omgevingswet: waren we er al klaar voor?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is op 1 januari 2024 voltrokken. Het combineert 26 wetten en zou vergunningsaanvragen ‘eenvoudig beter’ moeten maken. Echter zijn experts, ambtenaren en het bedrijfsleven vooral onzeker en bezorgd, ondanks 13 jaar voorbereiding en oplopende kosten van onderhand 3 miljard euro. Was Nederland al klaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet? 1 januari 2024: inwerkingtreding van …

Lees verder »

Nieuwe regels omtrent geluid binnen de Omgevingswet

De regels omtrent het beheersen van geluid zijn veranderd onder de nieuwe Omgevingswet. Het doel hiervan is om geluidsoverlast en milieuschade te beperken. Hiermee hebben de regels onder andere invloed op de industrie- en bouwsector. Eugène de Beer, Senior Projectmanager Omgevingslawaai bij Peutz bv, brengt je op de hoogte van de nieuwe geluidsregels. Geluid in de Omgevingswet De Omgevingswet combineert …

Lees verder »

Hoe verandert de rol van de omgevingsmanager door de invoering van de Omgevingswet in de bouwsector?

De taken en verantwoordelijkheden van de omgevingsmanager zijn veranderd sinds de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Als omgevingsmanager ben jij namelijk verantwoordelijk voor de participatie en verbinding tussen omgeving en (bouw)project. Aimée Mostert, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, vindt het goed dat het vak verder ontwikkelt en stelt dat het zelfs meekoppelkansen met zich mee brengt. Hoe ontwikkelt het …

Lees verder »

Trends en ontwikkelingen in het omgevingsmanagement

Strategisch omgevingsmanagement is een belangrijke rol binnen ieder bouwproject. Je bent als omgevingsmanager een spin in het web tussen diverse belanghebbenden, om voor iedereen een positieve en ondersteunende projectomgeving te realiseren. Franke Smidstra, omgevingsmanager bij Dura Vermeer en gemeente Amsterdam, vertelt meer over een recente trend binnen dit vak. Belang van een omgevingsmanager Een omgevingsmanager speelt een cruciale rol in …

Lees verder »

🎧 Podcast: Participatie in de Woningbouwopgave

Beluister de podcast met Prof. Riek Bakker, Stedenbouwkundige en landschapsontwerper. Zij deelt hierin zijn visie over het thema ‘Participatie’. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Wat is het nut van participatie? Hoe kan participatie optimaal worden ingezet? Voorbeelden van succesvolle participatie Hoe creëer je meer draagvlak Op zoek naar nog meer verdieping over de aanpak van de …

Lees verder »

Een toekomstbestendig station in een aantrekkelijke omgeving

  Méér drukte op en rond stations. Provincies, gemeenten, ProRail en NS zitten middenin een mobiliteitstransitie. Hoe u die mobiliteit toekomstbestendig maakt? Door bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid én duurzaamheid met elkaar te vervlechten. Zo krijgt u een aantrekkelijk stationsgebied als knooppunt in uw stad, of als verbinder in uw dorp. Is het station in uw gemeente klaar voor de toekomst? Elk …

Lees verder »

Zeven opgaven die het belang van succesvol samenwerken met UAV-gc aantonen

Steeds meer opdrachtgevers en -nemers werken met geïntegreerde contracten, zoals de UAV-gc. De geïntegreerde aanpak vraagt om samenwerking en afstemming tussen stakeholders. Deze vraag om betere en eerdere samenwerking wordt daarnaast versterkt door uitdagingen. Welke uitdagingen zijn dit en hoe kunnen we samenwerken om ze het hoofd te bieden? Dennis de Raat, coach en docent UAV-gc en bouwteam bij Van …

Lees verder »

Alles wat je moet weten over de Omgevingswet van 1 januari 2024

De Omgevingswet is een Nederlandse wet die op 1 januari 2024 in werking zal treden. Deze wet bundelt en moderniseert de regelgeving omtrent de fysieke leefomgeving, waaronder het bouwen van infrastructuren, milieu, waterbeheer, en ruimtelijke ordening. Het doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en verbeteren van het omgevingsrecht, om zo een gezonde en veilige leefomgeving te creëren. Wat houdt …

Lees verder »

Mobiliteit als middel om een leefbare stad te realiseren

Een leefbare stad van de toekomst realiseren is het doel van de moderne gebiedsontwikkelaar. “Gebiedsontwikkeling draait niet alleen om mobiliteit, maar juist om leefbaarheid. Dat wordt gevormd door verschillende aspecten, zoals sociale samenhang, ruimtelijke kwaliteit, ecologische waarde, bereikbaarheid en een duurzame, veilige inrichting”, aldus Clemens Hoedjes, adjunct-directeur bij Heijmans Vastgoed. Hij vertelt in dit artikel over hoe zij een leefbare …

Lees verder »