Vastgoed & Infra

Yes … een succesvol UAV-gc contract!

Heb ik uw aandacht? Mooi. Helaas is de praktijk nog vaak anders, hetgeen zich uit in ‘papieren tijgers’ … dikke contracten met te veel focus op het ‘hoe’ en te weinig focus op het ‘wat’ en niet risico gestuurd en doelgericht tot stand gekomen. Waarom is dit zo? Het is lastig om contracten op te stellen die proportioneel en beheersbaar …

Lees verder »

Ruim 2,3 miljard euro voor meer betaalbare nieuwbouw en energiezuinige woningen

Het kabinet maakt de komende jaren ruim 2,3 miljard euro vrij om de woningbouw en de verduurzaming van gebouwen verder te versnellen. Ook gaat er extra geld naar gemeenten en provincies om bijvoorbeeld publieke voorzieningen in stand te houden.  Dit staat in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) die vandaag aan de Tweede Kamer is …

Lees verder »

Waarom strategische mobiliteit zo belangrijk is!

Onze binnensteden slibben dicht, de woningnood groeit en we moeten steeds duurzamer te werk gaan. Een transitie naar andere vormen van mobiliteit is nodig om de bereikbaarheid van onze steden betaalbaar te houden en de impact op het leefmilieu en klimaat te beperken. De verantwoordelijkheden op het gebied van mobiliteit nemen toe en jouw rol in de mobiliteit verandert hierdoor. Een …

Lees verder »

5 tips voor omgevingsmanagers!

Strategisch omgevingsmanagement (SOM) helpt je met het opbouwen van een duurzame relatie met je stakeholders, het soepel laten verlopen van een project en conflicten met de omgeving te voorkomen of op te lossen. Het belang van strategisch omgevingsmanagement is toegenomen, waarom? Deze vraag stelde we aan expert Tom Leest, zelfstandig adviseur en trainer, gespecialiseerd in strategisch omgevingsmanagement en betrokken bij …

Lees verder »

BLVC- Wat is dat eigenlijk?

Tijdens een bouwproject komen er verschillende aspecten om de hoek kijken. BLVC omvat de 4 belangrijkste aspecten waar tijdens een bouwproject veel aandacht naar uit moet gaan. Maar wat houdt dit nou eigenlijk in? In deze blog gaan we de BLVC-systematiek beter bekijken. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Binnen bouwprojecten en gebied ontwikkelingsprojecten wordt het steeds belangrijker …

Lees verder »

GOTIK-methode: wat is het en wat zijn de voordelen?

De GOTIK-methode is een methode voor het beheersen van benoemde aspecten in het projectmanagement. De aspecten zijn: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Projectmatig werken is een complexe en allesomvattende manier van werken binnen de bouw. Vaak wordt dan een methodiek gebruikt die bij de organisatie past, zo ook wordt het principe GOTIK in de methodieken regelmatig ingezet. GOTIK staat voor: Geld : …

Lees verder »

Welke contractvorm kun je gebruiken bij jouw bouwproject?

Bij projecten zullen er verschillende contractvormen worden toegepast. Hierbij zijn verschillende manieren om een contract op te stellen. Hier onder gaan we in op de twee uiterste contractvormen: de traditionele contractvorm en geïntegreerde contractvorm. Traditionele contractvorm Bij de traditionele contractvorm voert de opdrachtgever (eventueel bijgestaan door adviseurs) de voorbereiding en het ontwerp van een project uit. Op basis van de …

Lees verder »

Vergrijzing schreeuwt om integrale oplossingen wonen en zorg

Een gemeente of wijk waarin mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig, fijn en veilig kunnen wonen. Waarin benodigde zorg en ondersteuning binnen handbereik zijn. Dat klinkt logisch. Maar de vraag naar woningen waar mensen langer zelfstandig kunnen wonen met zorg en ondersteuning dichtbij is nu al groot, en zal de komende jaren door de vergrijzing fors toenemen. Er gaapt een …

Lees verder »

Nieuwe bouwregelgeving op 1 juli 2022

Auteur: mr. dr. ing. Peter de Haan, advocaat-partner PDH AdvocatuurMinister Ollongren heeft de Tweede Kamer bericht dat zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 juli 2022 in werking moet treden. Zij krijgt daarbij de volledige steun van de lagere overheden die de regelgeving uitvoeren. Daarmee worden dus de grootste wijzigingen in de bouwregelgeving ooit over …

Lees verder »

Uitleg van een insider: vergunningverlening in de bouw

Auteur: mr. dr. ing. Peter de Haan, advocaat-partner PDH AdvocatuurVoor ieder succesvol bouwproject van enige omvang is een snelle vergunningverlening van cruciaal belang. Het kan jaren duren voordat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, als niet de juiste stappen worden genomen. Weinig juristen hebben verstand van publiek bouwrecht, laat staan van de grootste wijzigingen ooit die op 1 januari 2022 in werking …

Lees verder »