Vastgoed & Infra

Mobiliteit als middel om een leefbare stad te realiseren

Een leefbare stad van de toekomst realiseren is het doel van de moderne gebiedsontwikkelaar. “Gebiedsontwikkeling draait niet alleen om mobiliteit, maar juist om leefbaarheid. Dat wordt gevormd door verschillende aspecten, zoals sociale samenhang, ruimtelijke kwaliteit, ecologische waarde, bereikbaarheid en een duurzame, veilige inrichting”, aldus Clemens Hoedjes, adjunct-directeur bij Heijmans Vastgoed. Hij vertelt in dit artikel over hoe zij een leefbare …

Lees verder »

Merwede autovrij: Een veelbelovende wijk in Utrecht

Merwede is een autovrije wijk in Utrecht van 24 hectare die door de gemeente in verschillende fasen wordt ontwikkeld. Het doel hiervan is een bebouwde woonwijk met weinig ruimte voor auto’s, zodat bewoners gemakkelijk toegang hebben tot voorzieningen, het openbaar vervoer en goede fiets- en wandelpaden. Bart Claassen, Senior projectleider/Urban designer bij BURA Urbanism , is samen met zijn collega’s …

Lees verder »

Uitdagingen in het ruimtelijk beleid

De Rijksoverheid richt zich in het ruimtelijk beleid op nationale belangen, waaronder bereikbaarheid verbeteren. De focus ligt op aanleg en onderhoud van wegen, gebruik van bestaande infrastructuur en onderzoek naar nieuwe technologieën om sneller van A naar B te reizen. Ondanks onderzoek zijn nog veel banen en basisvoorzieningen niet voor iedereen bereikbaar. Jeroen Bastiaanssen, Onderzoeker Verstedelijking & Mobiliteit bij PBL, …

Lees verder »

Wees op de hoogte van het vastgoedrecht en beperk jouw risico’s

Het is belangrijk om volledig op de hoogte te zijn van het ingewikkelde vastgoedrecht. Je loopt dan namelijk geen juridische en fiscale risico’s bij het ontwikkelen, (ver)kopen of exploiteren van een project. Wat zijn deze risico’s eigenlijk? En hoe zie je deze risico’s niet over het hoofd? Je leest in dit artikel twee belangrijke ontwikkelingen bij het doorlopen van een …

Lees verder »

Mobiliteitsvisie 2050: de Hoofdlijnennotitie

Tijdens het Mobility Congres 2023 zal Gerard Snel, Projectleider Mobiliteitsvisie IenW een presentatie geven over de Mobiliteitsvisie 2050 vanuit de rijksoverheid. Hij heeft onlangs meegewerkt aan deze brief in de tweede kamer: Deze brief gaat over de bereikbaarheid voor alle Nederlanders. Nu en in de toekomst. De bereikbaarheid van ons werk, van onze winkels, scholen en zorginstellingen, van onze natuur, …

Lees verder »

Wat is het effect van de mobiliteitstransitie op een groot ov-knooppunt?

De mobiliteitstransitie is een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkeling. De inwonersaantallen in steden groeien en deze mensen willen stuk voor stuk goed bereikbaar zijn. Robbert de Mug, spreker tijdens het Mobility Congres 2023 en programmamanager ov-knoop Eindhoven CS, vertelt meer over hoe het knooppunt Eindhoven zich voorbereidt op groei. Hierbij staan integraliteit, complexiteit en kwaliteit centraal. De mobiliteitstransitie in Eindhoven De …

Lees verder »

Situationeel Leidinggeven

Leidinggeven en een (bouw)project leiden is een vak, een ambacht. Een goede leider neemt initiatief wanneer het moet en volgt waar het kan. Het is uitdagend om hierin de juiste balans te vinden. In de training gaan we met elkaar met deze dynamiek aan de slag. Je staat tijdens de SBO opleiding ‘Succesvol projecmanagement bij Bouwprojecten‘ stil bij jezelf, om …

Lees verder »

Drie uitdagingen voor de mobiliteit in Zwolle

Mobiliteit is een uitdaging voor veel steden, zo ook voor Zwolle. Zwolle wil de verbinding tussen het historisch centrum van de stad, de Spoorzone en het te ontwikkelen innovatiedistrict verbeteren, zonder de identiteit van de stad te verliezen. De gemeente Zwolle hanteert hiervoor het STOMP-principe bij gebiedsontwikkelingen, waarbij de voetganger en fietser centraal staan. Hoe behalen zij hun mobiliteitsdoelstellingen dankzij …

Lees verder »

Hoe overtuig je reizigers van duurzame mobiliteit?

Duurzame mobiliteit is de toekomst, jij weet dit als mobiliteitsexpert als geen ander. De technische ontwikkelingen zijn talloos, maar de daadwerkelijke toepassing ervan blijft steken bij het gebruik. De grootste uitdaging is dan ook mensen overtuigen over het waarom van duurzame mobiliteit, zodat zij de ontwikkeling omarmen. Hier is de grootste winst te behalen, maar hoe doe je dat? Elske …

Lees verder »