Overheid

‘Bijna alles is een Interreg project’

‘Bijna alles is een Interreg project’. Deze optimistische uitspraak van een docent van de Opleiding Effectief Subsidies Verwerven is mij bijgebleven. De Europese subsidieregeling Interreg is inderdaad een zeer veelzijdige subsidie die allerlei regionale initiatieven ondersteunt op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Maar bijna alles? Laten we eens kijken welke projecten Interreg heeft ondersteund op het gebied van onderwijs, overheden en zorg. …

Lees verder »

Amsterdam maakt ruimte

De openbare ruimte is van ons allemaal. Op stoepen, straten en wegen, pleinen, water en parken ontmoeten we elkaar, zoeken we ontspanning of verdienen we ons geld. We maken er eenommetje, we praten met de buren, we doen boodschappen. We gaan met onze kinderen naar de speeltuin of naar ons werk. We sporten, vieren een feestje, picknicken, zwemmen. Of je …

Lees verder »

Steeds meer langdurig zieken door werkstress

Nederlanders vallen steeds vaker uit door werkstress, zo blijkt uit onderzoek van HumanCapitalCare en ArboNed. Dit lijkt niet te verminderen: werkdruk neemt de komende jaren alleen maar toe. Waar komt de toename van werkstress vandaan en wat is er aan te doen? Hoge kosten door werkstress Afgelopen jaar is het aantal mensen dat zich langdurig ziekmeldde door stressklachten met 11 …

Lees verder »

Vijf tips voor veilig werken met AI binnen de overheid

AI binnen de overheid

AI biedt grote voordelen voor vrijwel de gehele publiek sector. Van veiligheid en justitie tot aan de openbare ruimte en het sociaal domein, AI binnen de overheid leidt tot betere oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en efficiënter werken. Met de toenemende beschikbaarheid van hoogwaardige data kunnen overheden AI steeds effectiever inzetten. De overheid wil bijblijven Uit recent onderzoek van de Thorbecke …

Lees verder »

Deskundigencommissie toetst de uitvoering van de Hervormingsagenda

De deskundigencommissie is gestart voor de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028. Deze externe, onafhankelijke commissie volgt de uitvoering van de Hervormingsagenda en brengt hierover zwaarwegend advies uit aan het Rijk en de VNG. Hiermee wordt invulling gegeven aan een belangrijke afspraak uit de Hervormingsagenda. De commissie bekijkt hoe het gaat met de uitvoering van de Hervormingsagenda en of de inspanningen worden geleverd …

Lees verder »

Hoe breng ik belangen in kaart?

Als het helder is wie de opdrachtgever is en met welke beleidsvraag je aan de slag gaat, breng je de belanghebbenden in kaart. Dat vraagt om een zoektocht naar wie het effect van het beleid ervaart en wie nodig is om het beleid in praktijk te brengen. Dat is geen eenvoudige opgave. Het lukt mij in ieder geval nooit om …

Lees verder »

Goed programmamanagement: je moet koffie lekker vinden

“Programmamanagement draait om relaties bouwen. Je bouwt die relaties door koffie met elkaar te drinken, gesprekken te voeren en de wil hebben om samen te werken”, zegt Mirella Jacobs, al ruim twaalf jaar actief als project- en programmamanager. Ze vertelt over de waarde en principes van programmamanagement en welke competenties jij nodig hebt om complexe programma’s tot een succesvol einde …

Lees verder »

Resultaten van het wijkteam in de gemeente

Een sociaal wijkteam biedt namens de gemeente ondersteuning, zorg en welzijn aan hulpbehoevende inwoners van een wijk. Het team bestaat uit verschillende specialisten, waardoor er snel geschakeld wordt in het geval van een hulpvraag. Het kennisinstituut Movisie onderzoekt het functioneren van deze teams al sinds 2014, om zodoende de stand van zaken van wijkteams in kaart te brengen. Wat zijn …

Lees verder »

Veelgestelde vragen over de Omgevingswet van 1 januari 2024

De Omgevingswet is op 1 januari in werking getreden. De wet bundelt de regelgeving omtrent fysieke leefomgeving, waaronder bouwen van infrastructuren, milieu, waterbeheer en ruimtelijke ordening. Het doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en verbeteren van het omgevingsrecht, om zo een gezonde en veilige leefomgeving te creëren. Hoewel de wet al is ingegaan blijken er nog steeds veel ambtenaren …

Lees verder »

280 miljoen euro uit Volkshuisvestingsfonds voor renovatie, verduurzaming en herstructurering in 38 kwetsbare buurten verspreid in Nederland

Vandaag is bekend gemaakt dat 38 projecten verspreid over 20 gemeenten een bijdrage ontvangen van in totaal 280 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF). Met dit geld worden 13.000 woningen  verbeterd. In verschillende gebieden verspreid door heel  Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom heeft het kabinet het Volkshuisvestingsfonds in het leven geroepen. Zo schrijft minister Hugo de Jonge van …

Lees verder »