Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Aanpak van ondermijning

Er is een aanpak waarin repressief optreden het speerpunt is. “Speciale politieteams als “Dijk” en de integrale teams die in de regio Roosendaal en Bergen op Zoom werkzaam zijn boeken successen bij repressief optreden. De aanpak in Spaanse Polder is zowel preventief als repressief georiënteerd. Een ideale mix. Luc Hoogstraten, adviseur bij C3 Group en voormalig beleidsmedewerker veiligheidsbeleid bij de …

Lees verder »

Maak uw gemeente droneproof!

Iedereen kent ze. Die futuristische vliegende robots met dat zoomende geluid. Ze bestaan in allerlei vormen en maten. Sommige maken foto’s en video’s voor sociale media, andere maken inspectiebeelden van bouwwerken, nog weer andere hangen vol met meetapparatuur en we zien ze zelfs al vliegen als pakketbezorgers (van defibrillatoren en medicijnen tot een pakketje van Amazon). De topman van Boeing …

Lees verder »

Domeinoverschrijdende regie op nazorg na uitvoering Wet tijdelijk huisverbod

Nog niet zo heel lang geleden werd er bij huiselijk geweld door de overheid pas ingegrepen nadat er aantoonbaar strafbare feiten waren gepleegd. Poging tot doodslag, ernstige mishandeling of ernstige bedreiging binnen een relatie door een van de partners of aantoonbare kindermishandeling vormden voor de politie aanleiding om te interveniëren. Kort door de bocht gesteld moest er eerst een delict …

Lees verder »

Personen met verward gedrag

In onze dynamische samenleving gaat de tijd snel. Vanaf 1 oktober 2018 dienen alle gemeenten in Nederland voor personen met verward gedrag, een integrale domein overschrijdende, sluitende aanpak te hebben georganiseerd. Zijn wij er klaar voor? Luc Hoogstraten, adviseur bij C3 Group en voormalig beleidsmedewerker veiligheidsbeleid bij de gemeenten Montfoort en IJsselstein. De vraag die wij ons nu al kunnen …

Lees verder »

Nazorg ex-gedetineerden

Elk jaar komen er ca. 31.000 mensen uit detentie terug in de maatschappij. Zij moeten hun leven in de maatschappij terug zien te vinden. Een positieve herstart maken op eigen kracht of met ondersteuning door de (woon)gemeente en aan de gemeente gelieerde sociale- en veiligheidspartners. Met succes re-integreren valt in de praktijk niet mee. Luc Hoogstraten, adviseur bij C3 Group, …

Lees verder »

Ondermijning

Het begrip ondermijning heeft een snelle opmars gemaakt. Iedereen heeft het erover. In het regeerakkoord is aangekondigd dat er een Ondermijningswet komt. In de Miljoenennota van 2018 staat dat de regering 100 miljoen uittrekt voor een Ondermijningsfonds. Maar wat is ondermijning, waar staat het begrip voor? Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor …

Lees verder »

Radicalisering en terrorisme als ‘wicked problem’ voor de overheid

Op uitnodiging van het Studiecentrum voor Bedrijf & Overheid ging ik naar de vierde editie van het Congres Radicalisering & Terrorisme in het The Hague Security Delta Campus in Den Haag.  Met open vizier ging ik op zoek naar antwoorden op een aantal vragen. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Hoe voorkom je radicalisering bij jongeren of nog beter het gebruik …

Lees verder »

Meer investeren in internationaal veiligheidsbeleid

Nederland is sterk afhankelijk van een stabiele internationale omgeving. Veiligheid in Nederland hangt direct samen met veiligheid om ons heen, niet alleen rondom Europa maar ook verder weg. Onze samenleving en economie is sterk verweven met het buitenland. Daarbij past een actieve en sterke diplomatieke dienst. Vanaf 2018 wordt er daarom stapsgewijs extra geld geïnvesteerd in het diplomatieke netwerk. Eerder …

Lees verder »

Minder kans op ontlopen tbs door investering in expertise en duidelijkere wetgeving

Minister Dekker (Rechtsbescherming) neemt maatregelen om de problematiek van ‘weigeraars’ verder aan te pakken. Dat is nodig omdat verdachten soms bewust weigeren mee te werken aan het onderzoek dat bepaalt of er sprake is van een psychische stoornis. Er wordt daarom niet altijd een tbs-maatregel opgelegd. Dit vormt een onnodig risico voor de samenleving. De minister wil dat verdachten en …

Lees verder »

Wat kan je als burger doen in de opsporing?

Een burger die geen politieagent is mag zelf onderzoek doen naar zaken waar hij misdaad vermoedt. Na de zomer komt de juridische analyse ‘Verantwoord burgeronderzoek’ uit tijdens de cybersecurity week van the Hague Security Delta. Voor bezorgde ouders en mensen die de wereld een klein beetje beter willen maken. Samen met de miljoenen andere computergebruikers. Lucien Stöpler, oprichter en eigenaar van …

Lees verder »