Sytzo van der Schaaf

Sytzo van der Schaaf was werkzaam voor Deloitte in verschillende functies. Nu treedt hij alleen nog op als ge(pre)pensioneerd accountant met enkele adviesfuncties, waaronder de Commissie BBV. Daarnaast is hij auteur van diverse publicaties op het gebied van (administratieve) organisatie & (interne) controle, overheidsverslaggeving, rechtmatigheid en rioolheffing.

Zichtbaar rechtmatig – Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies 2015

Jaarrekening1

De rechtmatigheidscontrole voor de lokale overheid gaat ingaande 2017 veranderen. Sinds 2004 wordt jaarlijks door de accountant behalve een getrouwheidsonderzoek naar de jaarrekening ook een rechtmatigheidsonderzoek naar de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties uitgevoerd. Accountants moeten nu bij de jaarrekening een accountantsverklaring over getrouwheid èn rechtmatigheid verstrekken. Vóór 2004 toetste de accountant van een gemeente of provincie …

Lees verder »