‘De naam controller dekt de lading niet meer’

Professor Hans Bossert, hoogleraar Public Governance aan Nyenrode Business Universiteit, is gedreven door het concept van tweebenig leiderschap: maatschappelijk rendement en een goede economische performance. Bij uitstek ook het terrein van de controller in de zorg.

Wat zijn de nieuwe uitdagingen van de ‘nieuwe controller in de zorg’?

,,We staan aan het einde van een periode waarin de zorg alleen maar zakelijk moeten worden geleid. De maatschappelijke opgave wordt belangrijker. Besteden we het geld aan de goede zaken? Zorginstellingen hebben bijvoorbeeld ook een taak om de gezonde leefstijl van de bevolking te bevorderen. Het gaat niet alleen meer om de vraag hoeveel heupoperaties er in hoeveel tijd zijn verricht. De golf die de marktwerking vanaf de jaren negentig, in gang heeft gezet, komt ten einde.

Dit betekent dat het beleid ook meer en meer om subjectieve zaken zal gaan, die moeilijker te meten zijn. Niet eenvoudig voor de controller, die toch grip moet krijgen op de materie en cijfers wil zien. Hij zal creatiever dan voorheen moeten zijn in zijn aanpak. Daarom is het ook van belang dat de controller vanaf het begin bij het beleid betrokken is, bij het bepalen van de strategische koers. Van oudsher was de controller, procedureel, financieel, behoudend en daarmee vaak ook risicomijdend. Terwijl hij nu de juiste risico-analyses maakt en informatie vergaart om die juiste inschattingen te maken.

Is controller nog wel de juiste naam?

Ha, we hebben dertig jaar geleden geijverd voor de invoering van de naam controller, het heeft de naam administrateur vervangen. Maar de naam dekt de lading inderdaad niet meer. Het zal voor sommige mensen uit deze traditie ook lastig zijn om deze nieuwe rol vorm te geven. Niet alleen voor de controllers zelf, maar ook voor het management. Ik hoor dat vaak genoeg terug van controllers.: ,,Hans, wij begrijpen en willen wel, maar praat eens met ons managementteam. In een goed huwelijk moet de liefde van twee kanten komen. Dat betekent dat de controller ook de kans moet krijgen van het MT en de functie moet goed worden neergezet binnen de organisatie.

Wat zijn uw tips voor de controllers van nu?

  • Verdiep je in vakgebied en daarbuiten. Weet wat er speelt in de zorg, wat de strategische issues van de zorginstelling zijn. Als controller word je meer en meer de burg tussen  het financieel en strategische beleid.
  • De controller moet ook zorgen dat hij de juiste informatie vergaart, op creatieve wijze moet hij of zij op zoek naar manieren om deze te meten. De zogenoemde percieved values.
  • De controller – tot voorheen een interne functie – moet ook meer naar buiten moeten treden. Ook om deze informatie te vergaren, in gesprek met gemeenten, andere partners, vrijwilligersorganisaties. Informatie wordt in deze functie erg belangrijk.

Meer informatie?

Wilt u meer tips ontvangen vanuit Hans Bossert? Of wilt u meer weten over hoe u verder kunt groeien als sparringpartner en beïnvloeder binnen uw organisatie? Dan is de opleiding Controller in de Zorg wellicht iets voor u!

Bekijk het programma

Over Sophie van den Hoven

Bekijk ook

Goed programmamanagement: je moet koffie lekker vinden

“Programmamanagement draait om relaties bouwen. Je bouwt die relaties door koffie met elkaar te drinken, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *