Esther Spetter: “Meegroeien met de veranderende rol van de controller”

Binnenkort gaat de SBO Controllersopleiding voor overheid en non-profit van start. Een van de modules wordt verzorgd door Esther Spetter. “Veel publieke organisaties zijn de invulling van de controlfunctie aan het heroverwegen. Er vindt een verschuiving plaats van de meer financieel gerichte controller naar de business controller. Van deze business controllers wordt verwacht dat zij  meer inzicht hebben in de business, meekijken in lastige dossiers, kritische vragen stellen, een sparring partner zijn voor het management en desgewenst adviezen geven. Dit vereist goed inzicht in de  strategie de beleidsdoelstellingen en de financiën van de organisatie.”

Informatievoorziening

Mijn module is vooral gericht op bestuurlijke informatievoorziening: Welke informatie rapporteer je aan wie en op welk moment? ? Er is behoefte aan meer informatie dan alleen financiën. Dit betekent dat de controller zijn scope moet verbreden. Maar het management verwacht ook van de controller dat hij betrokken is bij (nieuwe) strategische vraagstukken en gedurende het hele traject is aangehaakt, kritische vragen stelt en adviezen geeft. Dat vergt andere vaardigheden van de controller:  communicerenverbindingen leggen, weten wat de vraagstukken zijn van het management.

Eigen cases

“Cursisten gaan, onder meer, een eigen actuele rapportage met elkaar bespreken. Dan komt ook aan de orde voor wie de rapportage is bestemd (Raad van Commissarissen? Directie?) en welke informatie dan relevant is.”

Over het algemeen is de trend dat er steeds minder wordt gerapporteerd, zegt Spetter: “De planning- en controlcyclus is bij veel overheidsorganisaties nogal zwaar opgetuigd, men is misschien wat doorgeschoten. Dus nu ontstaat een zoektocht: welke informatie is echt nodig voor de besluitvorming en zijn er andere vormen van rapportages mogelijk?”

Onderling sparren

Concrete handvatten krijgen de cursisten met name van hun collega’s, zegt Spetter “Ze zien vormen waarin je kunt rapporteren. Doen goede ideeën op van elkaar. Deze cursus zal stimuleren om onderling van gedachten te wisselen. Dan ontdek je best practices uit andere organisaties, die je wellicht ook kunt toepassen in de je eigen organisatie.”

Eigen rol onderzoeken

De verwachtingen die men heeft van het controlvak veranderen.  Controllers moeten dus mee veranderen. Dat maakt deze cursus extra nuttig, zegt Spetter: “We gaan ze uitdagen om op zoek te gaan naar een andere invulling van het controlvak, een invulling waarmee het management optimaal wordt ondersteund.”

Meer informatie?

Wilt u meer verdieping op financieel, bestuurlijk en bedrijfseconomisch terrein? Wilt u uw persoonlijkheid versterken? En wilt u op compacte en interactieve wijze inzicht krijgen in de meest relevante en actuele controllersvraagstukken voor de non-profict sector? Dan is deze opleiding wellicht iets voor u!

Bekijk het programma

Over Sybren Visser

Sybren Visser (1974) is een onafhankelijk redacteur/interviewer. Hij werkt als freelance redacteur onder andere voor BNR Nieuwsradio en congresorganisaties. Sybren heeft zijn Master in Communicatiewetenschappen behaald bij de Universiteit van Utrecht.

Bekijk ook

Goed programmamanagement: je moet koffie lekker vinden

“Programmamanagement draait om relaties bouwen. Je bouwt die relaties door koffie met elkaar te drinken, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *