Financials in de zorg – uitdagingen, winst en advies

In aanloop naar de opleiding Finance & Control in de Zorg interviewden wij Annette Fijn van Draat, Docent Vrije Universiteit Amsterdam en Manager Bedrijfsvoering Universitair Medisch Centrum Utrecht en Klaas den Oudsten, Docent Bestuurlijke Informatievoorziening Vrije Universiteit Amsterdam en Business Controller Penitentiaire inrichtingen Vught en Dienst Justitiele Inrichtingen.

Wat is hun visie op de rol van de financial in de zorg? Waar liggen de grootste uitdagingen? Waar is de meeste winst te behalen en wat is hun beste advies om in control te blijven van financiën? 

Hoe ziet u de rol van de financial in de zorg?

Annette Fijn van Draat

De financial is degene die de zakelijke invalshoek inbrengt in de zorg, die nut en noodzaak onderscheidt van dromerige wensenlijstjes, die plannen & initiatieven vooraf en tijdens de uitvoering op haalbaarheid & voortgang toetst. Daarnaast is door het brede inzicht in de verschillende financiële stromen, de financial een belangrijke sparringpartner voor het bestuur.

Klaas den Oudsten

Steeds meer als “makelaar” tussen de kosten van de instelling en de bekostigingsmethodes.

Waar ligt volgens u de grootste uitdaging voor financials in de zorg?

Annette Fijn van Draat

De grootste uitdaging is professionals (artsen, verpleegkundigen, etc) de verantwoordelijkheid te laten nemen voor de cijfers en de financiële effecten van hun handelen. Dit kan de financial alleen maar bereiken door samen te werken met andere domeinen zoals HRM, ICT en gezamenlijk de professional veel meer te ondersteunen dan nu het geval is.

Klaas den Oudsten

In gesprek blijven met de leiding van de eigen organisatie over flexibiliteit in de bedrijfsvoering, om alert op de veranderingen in de financiering te kunnen reageren.

Welke trends zijn er zichtbaar in de financiële sector?

Annette Fijn van Draat

Creatief gedrag is niet zonder meer toelaatbaar, compliance met wet- en regelgeving is van belang. Door de toename van risico’s in de zorg is het van belang dat organisaties over een smetteloze reputatie beschikken, en dus stabiele financiële gezondheid, om zo vertrouwen te winnen van partners, waarmee men kan samenwerken om zich te oriënteren op nieuwe markten. 

Klaas den Oudsten

Naast de alom gesignaleerde terughoudendheid van banken om kredieten te verlenen, zie ik ook een tendens om terug te keren naar de basis van de waardenkringloop in de financiële wereld. Dus een stap terug van de ingewikkelde, afgeleide producten en daarmee (iets) minder risico en dus ook iets minder rendement.

Waar valt de meeste winst te behalen op financieel gebied?

Annette Fijn van Draat

Inzicht in de kosten en baten van de verschillende soorten dienstverlening (portfolio analyses) en daarop keuzes maken: afstoting of wijzigen van de dienstverlening die onrendabel is, vergroting van de dienstverlening die zeer rendabel is.

Klaas den Oudsten

Een gezonde bedrijfsvoering en het beperken van de vaste kosten. Dit heeft voordelen voor de financierbaarheid en voor het noodzakelijke vermogen om op veranderingen in te spelen. 

Wat is het beste advies dat u kunt geven om in control te blijven van financiën?

Annette Fijn van Draat

Werken aan stuurinformatie, op zo’n manier dat professionals hierop kunnen sturen.

Klaas den Oudsten

Maak bij elke beleidswijziging een zo goed mogelijke risico-analyse en financiële raming vooraf. Tegenvallers kun je niet uitsluiten, roekeloosheid wel.

 

Meer weten?

Annette Fijn van Draat en Klaas den Oudsten zijn beiden docent tijdens de opleiding Finance & Control in de Zorg. Daar gaan zij verder in op bovenstaande thematieken en geven adviezen om financiële grip te krijgen op uw zorgprocessen.

 

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Goed programmamanagement: je moet koffie lekker vinden

“Programmamanagement draait om relaties bouwen. Je bouwt die relaties door koffie met elkaar te drinken, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *