Gerard van Dieren: “De wereld van public controllers verandert”

Binnenkort gaat de SBO Controllersopleiding voor overheid en non-profit van start. Een van de modules wordt verzorgd door Gerard van Dieren: “De wereld van public controllers verandert. Zo zijn er veranderingen in het toezicht, en daarmee verandert ook de rol van de controller zelf. Public controllers moeten daarin mee, ze gaan voorzien in een veranderende behoefte. Ze gaan breder kijken naar bedrijfsvoering en hun organisatie. Het zou mooi zijn als ze inspiratie en nieuwe handvatten uit deze cursus putten!”

Van Dieren begint zijn module met een bespreking van actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Daarna zoomt hij in op de veranderingen in de verantwoordingsrol: “Publieke organisaties moeten zich nu tegenover een breder publiek verantwoorden. Voorheen stonden organisaties relatief op zichzelf, daarna ontstonden ketens en samenwerkingsverbanden en nu is er een beweging gaande naar netwerken. Gevolg: de rol van de eigen organisatie wordt minder zichtbaar, minder beheersbaar. Toch moet je blijven aantonen dat je ertoe doet.”
Tweede component is de Auditing, en wat je daar als controller eigenlijk mee kunt. “Controllers kunnen audits beter benutten, en het auditprogramma helpen invullen. Ik verken met de deelnemers wat ervoor nodig is om meer met audits te doen.”

“De derde component gaat over de rol van de auditor. In het spanningsveld tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid moeten de controller en de auditor voortdurend positie bepalen en  loopt de professional soms ook tegen morele dilemma’s aan. ‘t Is goed als ze zich bewust zijn van hun rol en mogelijke invloed. Een controller  zit op een cruciale positie, met een beetje afstand tot de beslisser. Hij of zij heeft dus veelal een andere kijk op de werkelijkheid dan de beslissers en kan daarmee echt iets toevoegen.

Eigen praktijk

Cases in de module ontleent Van Dieren vooral aan de eigen praktijk van de cursisten. “Ik reageer graag meteen op wat mensen inbrengen. En ik check vaak of ze de link kunnen leggen tussen wat we bespreken, en hun realiteit van alledag. Verder heb ik natuurlijk ook voorbereide cases over bijvoorbeeld hoe je een audit kunt aanpakken.”

Herkenning

Het feit dat alle cursisten werkzaam zijn in de publieke sector, creëert een vruchtbare onderlinge herkenning, zegt van Dieren: “In publieke sector heb je met publiek geld te maken. Er zijn daarom andere eisen over hoe je met middelen om gaat dan in de private sector. Heel prettig om dan met vakgenoten uit dezelfde sector te maken te hebben. De deelnemers vormen een mix van lokale en nationale overheid, onderwijs en zorg. En toch ontdekken ze veel raakvlakken, ook omdat tussen de instanties wel wordt samengewerkt.”

Bagage

Aan het eind van de dag gaan cursisten natuurlijk naar huis met veel ideeën en inspiratie van hun medecursisten. In de behandelde slides zitten diverse modelletjes en handvatten waar men meteen mee aan de slag kan. Bijvoorbeeld handvatten voor audits, en ondersteuning bij de afweging in een moreel dilemma. En: ‘hoe ziet een onderzoeksopzet er eigenlijk uit’?  Hartstikke handig materiaal!”

Meer informatie

Wilt u meer verdieping op financieel, bestuurlijk en bedrijfseconomisch terrein? Wilt u uw persoonlijkheid versterken? En wilt u op compacte en interactieve wijze inzicht krijgen in de meest relevante en actuele controllersvraagstukken voor de non-profict sector? Dan is deze opleiding wellicht iets voor u!

Bekijk het programma

Over Sybren Visser

Sybren Visser (1974) is een onafhankelijk redacteur/interviewer. Hij werkt als freelance redacteur onder andere voor BNR Nieuwsradio en congresorganisaties. Sybren heeft zijn Master in Communicatiewetenschappen behaald bij de Universiteit van Utrecht.

Bekijk ook

Hoe kun je de verbijzonderde interne controle het beste uitvoeren?

De verbijzonderde interne controle (VIC) is belangrijk om de integriteit van financiële rapportages en operationele …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *