Mogelijke valkuilen bij risicomanagement

In aanloop naar de opleiding Risicomanagement stelden wij deze vraag aan onze hoofddocenten. Zij geven hun visie en mogelijke oplossingen die hierbij geboden kunnen worden.


Robert ’t Hart, directeur van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement en ervaren docent en specialist op het gebied van implementie van risicomanagement, corporate governance, projectrisico analyses en contractvorming

“Een valkuil van risicomanagement zijn de vooroordelen over risicomanagement, dat het iets negatiefs is. De oplossing is hier op een positieve wijze antwoord op geven en uit te leggen dat het iets simpels is”


Gertjan Stoker, Managing Partner bij het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. Hij is expert in de inrichting van strategisch risicomanagement binnen de publieke sector en het verbeteren van de interne beheersing.

“Ik merk dat veel mensen het moeilijk vinden om daadwerkelijk risicomanagement te implementeren in de gehele organisatie. Van de theoretische concepten wordt kennis genomen maar velen wachten af tot het juiste moment.

De oplossing is om er voor te zorgen dat risicomanagement aansluit bij de belevingswereld van de medewerkers, door enerzijds het op te nemen in de reguliere planning- en controlcyclus en anderzijds aan te sluiten bij het type mens/medewerker/manager.”


Anne Verbeeck, werkzaam als docent managementvaardigheden, risico en informatie aan de Haagse Hogeschool. Ze is Directeur van ANNEEN, een organisatieadviesbureau dat zich toelegt op strategische informatie- en communicatievraagstukken, risicomanagement en integriteit.

“De valkuil van risicomanagement is dat enkel gefocust wordt op de instrumentele en/of procedurele kant en niet op gedrag, houding en de daarmee samenhangende cultuur. Met andere woorden: op papier is ‘alles’ geregeld en toch werkt het niet zoals het zou moeten werken. Dat komt omdat aan de onderliggende oorzaken niets veranderd is. Daarnaast geeft het organiseren van risicomanagement (op de manier zoals beschreven) een gevoel van schijnveiligheid. Dat betekent dat de aandacht voor zaken die mis kunnen gaan en de risico’s die daarbij gelopen worden afneemt omdat men denkt dat het toch wel geregeld is.”

 

Over

Bekijk ook

Succesvol samenwerken in ketens en netwerken

Hoe boek je resultaat in netwerken en ketens als ‘je er niet over gaat’?

Netwerken en ketens lijken abstract, maar in feite zijn het samenwerkingsverbanden van mensen. Mensen met …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *