Trends, uitdagingen en de toekomst van de publieke sector

In tijden waarin de broekriem moeten worden aangetrokken binnen de publieke sector wordt er enorm veel van u gevraagd. Over welke competenties dient u nu te beschikken? Hoe ziet de toekomst eruit en met welke uitdagingen krijgt u te maken?

Wij vroegen vier experts naar de ontwikkelingen binnen de publieke sector.

Lees het interview met Klaas den Oudsten, Annette Fijn van Draat, Rob van Eijbergen en Raymond Gradus.

Trends in de financiele sector

Klaas den Oudsten: “Naast de alom gesignaleerde terughoudendheid van banken om kredieten te verlenen, zie ik ook een tendens om terug te keren naar de basis van de waardenkringloop in de financiële wereld. Dus een stap terug van de ingewikkelde, afgeleide producten en daarmee (iets) minder risico en dus ook iets minder rendement.”

Annette Fijn van Draat: “Creatief gedrag is niet zonder meer toelaatbaar, compliance met wet- en regelgeving is van belang. Door de toename van risico’s in de zorg is het van belang dat organisaties over een smetteloze reputatie beschikken, en dus stabiele financiële gezondheid, om zo vertrouwen te winnen van partners, waarmee men kan samenwerken om zich te oriënteren op nieuwe markten.”

Waar valt de meeste winst te behalen op financieel gebied?

Klaas den Oudsten: “De meeste winst valt te behalen met een gezonde bedrijfsvoering en het beperken van de vaste kosten. Dit heeft voordelen voor de financierbaarheid en voor het noodzakelijke vermogen om op veranderingen in te spelen.”

Annette Fijn van Draat: “In mijn ogen valt de meeste winst te behalen door inzicht te krijgen in de kosten en baten van de verschillende soorten dienstverlening (portfolio analyses) en daarop keuzes maken: afstoting of wijzigen van de dienstverlening die onrendabel is, vergroting van de dienstverlening die zeer rendabel is.”

De belangrijkste uitdagingen en compenties

Rob van Eijbergen: “De grootste uitdaging voor een publiek leider is om in tijden van schaarste mensen te blijven inspireren. Een dergelijk leider moet een uitstekend communicator zijn, beschikken over netwerkvaardigheden, iets van inhoud afweten en strategisch kunnen denken.”

Raymond Gradus: “De publieke sector staat voor zeer grote uitdagingen. Er ligt een enorme bezuinigingsopdracht, terwijl de behoefte aan meer kwaliteit en betere dienstverlening ook steeds belangrijker wordt. Dit stelt de financiele mensen in de publieke sector zoals de zorg, het onderwijs het rijk en de gemeenten de komende jaren voor een grote opgave. Dit vraagt kennis van financien, maar ook kennis van de complexe besluitvorming binnen de overheid en de totstandkoming van de belangrijkste hervormingen.

Dit betekent dat een public controller met veel meer aspecten rekening moet houden. Ook zal hij of zij om adequaat te kunnen optreden veel meer parate kennis moet hebben en deze actief kunnen toepassen. Kennis van de essentiele besluitvormingsprocessen zoals een totstandkoming van een begroting of bijvoorbeeld een stelselwijziging in de zorg is daarbij essentieeel.”

De toekomst van de Public Controller

Rob van Eijbergen: “In de toekomst zit ik een upgrading van de functie door vanuit alle piofha factoren mee te denken.”

Raymond Gradus: “De public controller zal zich steeds meer gaan ontwikkelen als business partner, die een actieve sparringpartner is voor het management op de belangrijkste financiele en strategische vraagstukken.”

Advies om in control te blijven van financien

Klaas den Oudsten: “Maak bij elke beleidswijziging een zo goed mogelijke risico-analyse en financiële raming vooraf. Tegenvallers kun je niet uitsluiten, roekeloosheid wel.”

Annette Fijn van Draat: “Werken aan stuurinformatie, op zo’n manier dat professionals hierop kunnen sturen.”

 

Meer weten?

Executive Masterclasses Public Control

Deze masterclasses bieden u verdieping op bestuurlijk en bedrijfseconomisch terrein en versterken uw professionaliteit. Voor alle actuele financiële ontwikkelingen en vernieuwde inzichten in:

 • Veranderprocessen in overheidsorganisaties
 • Managementcontrol in de publieke sector
 • Gedragsbeïnvloeding van professionals
 • Verantwoordingsrelaties en rekenschap
 • Leiderschap en vertrouwen
 • Besluitvormingsprocessen en strategie

Bekijk het programma

Finance & Control in de Zorg

 • Bent u werkzaam in een financiële functie en wilt u de stap maken naar het vak van controller of (financieel) manager?
 • Bent u werkzaam als zorgfinancial of manager, maar heeft u nooit de tijd gehad een financiële opleiding te doorlopen specifiek voor uw sector?
 • Bent u al jaren werkzaam in de gezondheidszorg en wilt u wel weer eens bijgepraat worden over de nieuwste ontwikkelingen in finance en control?

Dan deze opleiding bij uitstek geschikt voor u!

Bekijk het programma

 

Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies

Een compleet overzicht van alle nieuwe regelgeving die betrekking heeft op uw jaarrekening. Met o.a. aandacht voor:

 • Actualiteiten Commissie BBV
 • Revitalisering Generiek Toezicht
 • Vennootschapsbelasting VPB
 • Ontwikkelingen gemeentefonds en trends gemeentelijke jaarrekeningen 2012
 • Gebiedsontwikkeling, de stand van zaken

Bekijk het programma

Jaarrekeningactualiteiten in de Zorg

Met aandacht voor alle actualiteiten:

 • Omzet waardering
 • Rechtmatigheid in de zorg
 • Waardering van Vastgoed: Beleid en uitvoering
 • Financiering en zekerheden in de jaarrekening
 • Derivatengebruik in de zorg
 • Visie van de toezichthouder en het belang van de jaarrekening

Bekijk het programma

 

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Goed programmamanagement: je moet koffie lekker vinden

“Programmamanagement draait om relaties bouwen. Je bouwt die relaties door koffie met elkaar te drinken, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *