Aantal meldingen seksueel misbruik op scholen gestegen

NOGBron: Nationale Onderwijsgids

Het aantal meldingen over seksueel misbruik en seksuele intimidatie op scholen is gestegen. Bij een op de drie meldingen gaat bij seksueel misbruik de klacht over een leraar of een andere zogeheten met taken belast persoon. Bij ruim de helft van alle misbruikmeldingen gaat het om een ernstig zedendelict: ontucht, verkrachting of aanranding. Dat melden de Onderwijsinspectie en NU.nl. 

Het aantal meldingen rond seksuele intimidatie steeg licht (van 249 naar 254). Die laatste gingen meestal over ongewenste hinderlijke aanrakingen, of over ongewenst gedrag via sociale media. Na een kortstondige daling nam het aantal meldingen rond seksueel misbruik nu weer sterk toe, van 86 naar 112 meldingen. Het aantal meldingen over seksueel misbruik nam vooral toe vanuit het voortgezet onderwijs. Bij een op de vijf meldingen wordt de melding geregistreerd onder ‘ontucht met misbruik gezag’, dat wil zeggen dat de ontuchtige handeling zou zijn gepleegd door een met taken belast persoon, waarbij deze persoon misbruik maakte van zijn gezagsverhouding.

PvdA-Kamerlid Loes Ypma roept staatssecretaris Dekker van Onderwijs op tot actie. “Als ouder moet je er vanuit kunnen gaan dat je kind veilig is op school. Leraren hebben een vertrouwenspositie, en daar on- of offline misbruik van maken is onacceptabel”, zegt Ypma. Paul van Meenen van D66 zegt over het misbruik: “Vanuit mijn eigen ervaring als rector en bestuurder zeg ik: ontslag op staande voet en aangifte doen. Zulke mensen mogen niet meer opnieuw aan het werk in het onderwijs.” Hij wil daarnaast dat de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) om de zoveel tijd wordt vernieuwd.

SP-Kamerlid Tjitske Siderius is van mening dat het onderwijs steeds onpersoonlijker wordt georganiseerd, onder meer door grotere klassen. “Dit maakt de sociale afstand tot de docent en de leerlingen onderling groter en geeft eerder een voedingsbodem voor seksuele intimidatie en seksueel geweld.”

De inspectie roept scholen op om werk te maken van gedragscodes voor hun leraren, niet-onderwijzend personeel en leerlingen. Verder moeten scholen en andere onderwijsinstellingen passende seksuele voorlichting geven, zorgen voor de weerbaarheid van leerlingen en onveilige situaties voorkomen.

Komt seksueel misbruik voor op uw school?

Tijdens de cursus Inzicht in grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs wordt in de module seksueel overschrijdend gedrag dieper ingegaan op deze problematiek en de manier waarop u om kunt gaan hiermee binnen uw onderwijsinstelling en in de klas.

Bekijk het volledige programma van de cursus Inzicht in grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Over Nationale Onderwijsgids

De Nationale Onderwijsgids is dé website voor lerend en docerend Nederland. NOG is het enige platform die alle onderwijs (gerelateerde) onderwerpen onder één dak biedt. Bent u op zoek naar naar nieuws op het gebied van bijvoorbeeld kinderopvang, basisonderwijs of universiteiten? Leest u graag opiniestukken? Of bent u op zoek naar een uitdagende baan in het onderwijs? U vindt het allemaal op de Nationale Onderwijsgids.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *