Digitaal toetsen in 10 stappen

Overweegt u digitaal toetsen in te zetten in uw organisatie? Bekijk dan zeker de presentatie ‘Digitaal toetsen in 10 stappen’ van Sander Schenk op het E-learning Event van 16 april 2013.

Sander werkt bij Hogeschool Rotterdam als projectleider en kan bogen op jarenlange ervaring met digitaal toetsen in de praktijk. Deze ervaring zette hij om in  tien overzichtelijke stappen voor organisaties die overwegen met digitaal toetsen te starten. De presentatie is gelardeerd met diverse links naar meer informatie en kennis. Handig!

Stap 1: waarom digitaal toetsen?

Als  eerste stap definieert Sander het beantwoorden van de waarom-vraag. Waarom zou u digitaal willen toetsen?

Daarbij geeft hij vanuit zijn eigen ervaring meteen richting aan de mogelijke antwoorden. Denk bijvoorbeeld niet dat u met digitaal toetsen tijd bespaart, is zijn betoog. Ja, bij het nakijken scheelt digitaal toetsen zeker een slok op een borrel, maar het is maar de vraag of dat opweegt tegen de tijdsinvestering die nodig is om goede digitale toetsen te maken.

Versterken van het leren

Sander is zeer overtuigd van het nut van digitaal toetsen als het gaat om het versterken van het leren. Hij raadt aan om eens te zoeken binnen Google Scholar op termen als ‘testing effect’ en ‘spacing effect’. Deze zoektermen leiden je naar prachtig onderzoeksmateriaal dat leert dat oefenen en herhalen (met steeds langere tijdsintervallen) uiteindelijk leidt tot betere studieresultaten.

Digitaal toetsen is bij uitstek geschikt om deze vorm van leren in te zetten in het onderwijs. Het project ’Voortgangstoetsen in de propedeuse’ door de UvA uitgevoerd binnen het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren  is hiervan een mooi voorbeeld uit de praktijk.

Werk samen!

De volgende stappen van het toetsproces kunt u zien in de presentatie. Eén stap wil ik nog wel speciaal onder de aandacht brengen en dat is zijn negende stap: werk samen! Het ontwikkelen van goede toetsen is veel werk; het is dus eeuwig zonde als je die effort niet deelt met andere instellingen. Sterker nog: het maken van een goede toets vraagt sowieso om meerdere ogen. En: om aan te sluiten bij het advies van de Commissie Bruijn: liefst ook nog vreemde ogen, dus juist van buiten de eigen instelling.

Sander ondervindt deze kracht van samenwerking momenteel ook aan den lijve binnen het project ‘Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie’. In dit project – dat ook onderdeel uitmaakt van het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren van SURF – werkt hij vanuit de Hogeschool Rotterdam samen met de Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Saxion en kenniscentrum ECABO aan het ontwikkelen van een gezamenlijke toets- en vragenbank voor bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie.

Gezamenlijk kennis en ervaring opdoen binnen SURF

Samenwerken is ook de kern van de missie van SURF, waar ik werk. SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Op het terrein van digitaal toetsen slaan we binnen SURF al sinds 2010 de handen ineen om samenwerking tussen instellingen op het gebied van digitaal toetsen mogelijk te maken.

We doen dat door instellingen binnen projecten ervaring te laten opdoen met samenwerken aan digitaal toetsen, door kennis op te bouwen en beschikbaar te stellen over samenwerken aan digitaal toetsen, en door (technische) randvoorwaarden te bieden om samenwerken mogelijk te maken. Kijk voor meer informatie op www.surf.nl/toetsen.

Annette Peet

 

 

Over Anemone

Bekijk ook

Van leslokaal naar leren op afstand

Een herontwerp is nodig als we een hele trainingsdag die we normaal gesproken in een …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *