Hét geheim om je organisatie te veranderen

Veranderdokter Dirk-Jan de Bruijn heeft een persoonlijk en voor velen herkenbaar verslag geschreven van de wijze waarop hij in zijn enthousiasme volledig is vastgelopen in de verandering van een organisatie. Domweg omdat ‘ze’ zich zuiver en alleen focusten op hoe de organisatie ingericht zou moeten worden. Met als eindresultaat dat de organisatie een frustratie rijker én een illusie armer was…

In deze inspirerende case laat Dirk-Jan zien hoe het NIET moet. Wat er dus gebeurt als je niet in staat bent om het juiste evenwicht te vinden tussen sturing en zelforganisatie. Als je als top de collega’s niet weet te verleiden om actief te participeren aan de realisatie van dat wenkende perspectief (‘doe je mee, we hebben je hard nodig’), opdat iedereen ook zo z’n verantwoordelijkheid kan pakken. Als je geen oog hebt voor de emotie en uitsluitend via ratio (regels, procedures of structuren) de organisatie probeert te veranderen.

Organisatie verandering: hét geheim

Hét geheim is het vinden van de juiste balans tussen sturing (top-down) en zelforganisatie (bottom-up).

Hoe doe je dat?

 • De top neemt z’n verantwoordelijkheid en zet de kaders uit. Werkt aan een visie waar de tent over 5 jaar staat.
 • Uiteraard in co-creatie met de juiste sleutelpersonen, zowel van binnen als van buiten de organisatie. Zo verleiden zij de collega’s om actief te participeren aan dat wenkende perspectief.
 • Op een inspirerende wijze uiteraard. Keer op keer. Domweg omdat de top er zelf ook in gelooft. Omdat ze hun positie daarvan afhankelijk stellen.
 • En om dat beloofde land nader te concretiseren moet er content komen. En wie weet nou niet beter hoe het écht werkt dan zij die er dagelijks mee aan de slag zijn? Dus de collega’s van de werkvloer moeten worden uitgenodigd om aan de slag te gaan met concrete verbetervoorstellen (‘doe je mee, we hebben jouw denkkracht écht nodig’).
 • En natuurlijk gericht op een zichtbare performanceverbetering. Gericht op hoe het moet worden. Want de wijze waarop je het aanpakt, bepaalt immers in hoge mate de uitkomst.
 • Het geheim van cultuurveranderingen zit ‘m in het doen. In ’t laten zien. Iedere dag weer opnieuw!

Dirk-Jan de Bruijn geeft nog enkele extra tips:

 • Wie bij aanvang al onwil veronderstelt, gaat absoluut weerstand oogsten (‘wat je denkt = wat je ziet = wat je krijgt’).
 • Gebruik je zintuigen: je hebt die oren niet voor niets. En speel lenig in op datgene wat je hoort en ziet. Neem mensen serieus: perceptie is immers werkelijkheid.
 • Ga de dialoog aan met je professionals: verleidt hén om actief te participeren. En stuur daarbij krachtig op het nemen van eigen verantwoordelijkheid om zo tribunegedrag te voorkomen.
 • Voorkom dat je denkend vanuit de klassieke organisatieleer – gebaseerd op het ultieme principe van rationaliteit met procedures, bevoegdheden of regels – de informele organisatie (emotie, relaties, gevoel) gaat aanpakken. Zorg voor een goede balans tussen denken (wijsheid), doen (daadkracht) en voelen (compassie).
 • Kleinschalige bijeenkomsten waarin over en weer argumenten écht kunnen worden gewisseld zijn effectiever dan grootschalige informatiebijeenkomsten met een hoog ‘zender-achtig’ karakter.

Bron: Managementsite.nl

Bent u manager in het onderwijs?

In het onderwijs van de toekomst zult u op verschillende niveaus moeten schakelen. Op alle niveaus moet worden omgegaan met verandering en implementatie van nieuwe werkvormen en processen.

De Opleiding Educational Leadership wil daar een bijdrage aan leveren. De opleiding leert u om bedrijfskundige principes en -modellen concreet te maken voor de eigen onderwijspraktijk. U leert in deze opleiding uw eigen visie te ontwikkelen en deze uit te dragen in uw organisatie. Na deze opleiding kunt u moeiteloos anderen overtuigen van uw ideeën en uw visie uitdragen.

 

Over Anemone

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *