GroenLinks: ‘Laat leraar meebeslissen over de financiële keuzes op school’

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vindt dat leraren en ander onderwijspersoneel meer te zeggen moet krijgen over de financiële keuzes die op scholen worden gemaakt. Ook vindt ze dat het ministerie van OCW moet ingrijpen in het ‘oppotgedrag’ van scholen: de reserves moeten bij wet worden gemaximeerd. Dit meldt GroenLinks.

De voorstellen moeten leiden tot meer grip op de onderwijsmiddelen. “Of in ieder geval: dat meer geld in de klas terecht komt,” zegt Westerveld. “Niemand hoeft me te overtuigen dat het onderwijsgeld tekort komt en het lerarentekort vraagt om fors te investeren. Tegelijkertijd zien we onderwijsbestuurders enerzijds hun steun betuigen aan leraren die actievoeren voor een hoger loon en minder werkdruk, maar anderzijds schuiven ze miljoenen weg richting spaarrekeningen. Daar staat gewoon spanning op.”

Uit het jaarverslag van de Onderwijsinspectie blijkt dat de reserve onderwijsbreed 16 miljard euro is. Zeven miljard daarvan komt voor rekening van het primair en voortgezet onderwijs. Westerveld: “Laten we vastleggen dat er een maximumpercentage geldt voor reserves. Zo’n afspraak is voor iedereen beter. Natuurlijk zijn er dan nog altijd uitzonderingen denkbaar: ik begrijp best dat er geld opzij moet worden gezet als er plannen zijn om een nieuw pand aan te kopen of een duur ict-systeem aan te schaffen. Maar middelen mogen daar wat GroenLinks betreft alleen voor worden gereserveerd na instemming van de medezeggenschapraad en de raad van toezicht.”

Bovendien wil GroenLinks dat bestuurders veel meer dan nu het geval is hun onderwijspersoneel betrekken. “Goed onderwijs valt of staat met goede leraren. Bestuurders moeten faciliteren zodat de leraar zijn werk goed kan doen. Daarom moet de inspraak veel beter, zodat leerkrachten echt meepraten over de financiële keuzes die gemaakt worden op een school. Niemand heeft meer baat bij een goede besteding van onderwijsgeld dan de leraar.’

Meebeslissen vraagt ook om een verdere professionalisering van de medezeggenschap: scholen moeten ter zake kundige ondersteuning regelen voor de docenten die dagelijks voor de klas staan. ‘Als de mensen die de werkvloer zijn bij hun overleg met het bestuur gesteund worden door een professional die feeling heeft met begrotingen en onderwijswetgeving, zijn zij beter in staat goede afwegingen te maken.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids

Meer leren over financiën binnen het onderwijs? Bekijk de Cursus Financieel management voor non-financials in het onderwijs.

Over Nationale Onderwijsgids

De Nationale Onderwijsgids is dé website voor lerend en docerend Nederland. NOG is het enige platform die alle onderwijs (gerelateerde) onderwerpen onder één dak biedt. Bent u op zoek naar naar nieuws op het gebied van bijvoorbeeld kinderopvang, basisonderwijs of universiteiten? Leest u graag opiniestukken? Of bent u op zoek naar een uitdagende baan in het onderwijs? U vindt het allemaal op de Nationale Onderwijsgids.

Bekijk ook

De drie pijlers van studentenwelzijn

“We zien de laatste 15 jaar dat het met veel studenten niet zo goed gaat …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *