Hulpmiddelen voor examineren van studenten met een beperking

 

Het percentage studenten in het hoger onderwijs dat te kampen heeft met een functiebeperking stijgt de komende jaren.*

De stijging is het sterkst bij hbo-opleidingen. Zo was het percentage in 2011 9,3 procent en steeg dit in 2012 naar 10,8 procent. Bij het type handicap, scoort dyslexie het hoogst met 45 procent. Hierna komen psychische problemen (15 procent) en chronische ziekten (10 procent) aan bod.

Het rapport gaat daarnaast in op ervaringen van studenten waaruit blijkt dat een groot deel van mening is dat docenten beperkte kennis van zaken hebben omtrent problemen en oplossingen, maar wel begrip tonen. Hierdoor wordt geconcludeerd dat docenten wel willen helpen, maar vaak niet in staat zijn om effectief te kunnen optreden.

Hulpmiddelen voor docenten

Om docenten hierin bij te staan, zijn er de laatste tijd steeds meer hulpmiddelen ontwikkeld.

 • Expertisecentrum Handicap + Studie
  Dit expertisecentrum biedt verschillende adviezen, projecten en trainingen aan onderwijsprofessionals, ook op het gebied van accreditatie.
 • Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
  Het JOB – belangenbehartiger voor mbo-studenten – lanceert binnenkort de website www.zorgopschool.nl waar decanen, zorgcoördinatoren en andere organisaties terecht kunnen voor een checklist hulpmiddelen tijdens een examen.
  Op deze website kunnen producten besteld worden voor het mbo-onderwijs, waaronder de gratis wijzer ‘Onbeperkt Studeren’ waarin staat uitgelegd welke rechten studenten met een beperking hebben op het gebied van examinering. Zo kunnen studenten aangeven om in een apart lokaal te willen zitten, hun examen op een computer te maken, meer tijd nodig hebben of mondelinge toelichting wensen.
 • CINOP
  Het adviesbureau CINOP heeft een speciale Toolbox ontwikkeld. Het project biedt oplossingen en adviezen op het gebied van onderwijs en examinering. Met het stroomschema examineringen worden onderwijsprofessionals vanaf begin tot eind begeleid met een stappenplan.
  Zo wordt geadviseerd om de student in eerste instantie zelf te laten meedenken over hoe hij of zij kan aantonen dat de kerntaken beheerst worden. De Toolbox bevat daarnaast speciale casussen, waarmee docenten zich kunnen inlezen over studenten die met verschillende beperkingen en op diverse manieren een examen hebben afgelegd.

 

Door: Natascha Frensch

* Dit concludeert Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) in het rapport Studeren met een handicap 2012 geschreven voor Handicap + Studie, het expertisecentrum voor studeren met een functiebeperking.

 

 

Over Anemone

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *