Kennis is duur, maar onwetendheid vele malen duurder

Door: John D. Huizinga,  kwartiermaker landelijk platform examencommissies hoger beroepsonderwijs – Vereniging Hogescholen en onderzoeker governance en board performance – Hogeschool Utrecht/Tias – Universiteit van Tilburg

Laatst zag ik hoe regeringsleiders hun handtekening hadden gezet onder een verdrag. Wellicht is het beroepsdeformatie maar het leek of de regeringsleiders hadden geoefend. Het zetten van hun handtekening vond ik even spectaculair als blase. Toen ik nog voorzitter van de examencommissie was had ik ook een spectaculaire handtekening. Althans, dat was alleen zichtbaar op de eerste diploma’s en supplementen. Daarna werd het een krabbel en later een vlugge strakke lijn. Wellicht appelleerde het aan een persoonlijkheidsstoornis, maar ik vond het best stoer om, quasi klagend, te kunnen zeggen dat ik een kleine 10.000 handtekeningen op diploma’s heb gezet. Handtekeningen die door familie, vrienden en werkgevers werden gezien. Mijn handtekening als de borgpin van een waarde document. Ik voelde mij gewichtig en belangrijk, tot mij gevraagd werd of het mogelijk kon zijn dat ik mijn handtekening, uiteraard nooit zo bedoeld, misschien en in enkele gevallen, wellicht een keer onterecht had gezet?

Examencommissies nemen besluiten waaraan de overheid direct of indirect rechtsgevolgen verbindt. Wat is dan het gevolg als ten onrechte een handtekening is gezet? Zijn zij dan aansprakelijk voor de eventuele negatieve gevolgen daarvan? Immers, degene die aan een bekostigde instelling meewerkt aan het onterecht afgeven van een getuigschrift, is strafbaar. En diegene kan strafrechtelijk vervolgd worden met een geldboete van de derde categorie (art. 15.5). Dat is een geldboete van ten hoogste € 8.100 (art. 23 Wetboek van Strafrecht). Hoewel dit strafbare feit “slechts” een overtreding is en geen misdrijf (art. 15.7), zie ik ook mogelijkheden voor een civiele procedure voor benadeelde organisaties die er toch op mochten vertrouwen dat examencommissies hun werk deden.

Misschien overtrokken, maar ik wil u toch adviseren om ook eens bij uw College van Bestuur na te vragen of u ook onder hun aansprakelijkheidsverzekering valt. Misschien ook een mooi moment om de kosten van het “dure” congres te declareren. Kennis is duur, maar onwetendheid vele male duurder… Namelijk 8100 euro.

John D. Huizinga spreekt op 24 maart op het congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs.

 

 

Over redactie

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *