Nieuwe lesopzet voor een hoger leerrendement

We weten dat de lesopzet, de manier van leren, sterk bepaalt of het geleerde ook echt beklijft. Je zou kunnen zeggen dat de opzet zou zich altijd zou moeten aanpassen aan de inhoud en het doel.

Toch worden opleidingen nog vaak aangeboden in een vast stramien van een aantal dagen. Daar houden we meestal graag aan vast. Vaak vindt de cursist het erg prettig om de geplande cursusdagen te kunnen blokken in de agenda. Op kantoor weten je collega’s dat je die dagen weg bent en er lopen geen andere taken of afspraken doorheen.

Ook de docent vindt de vaste hele dagen vaak prettig. Dan kun je je immers volledig focussen op de inhoud en de groep.

Stap af van zekerheden

Maar toch is er wat voor te zeggen om af te stappen van die ‘zekerheden’. In de praktijk blijkt dat het aanpassen van de lesopzet voor een veel grotere transfer kan zorgen.

Peter van Overbruggen, hoofddocent in de SBO-cursus Betere Performance met Werkplekleren, is de uitdaging aangegaan. Hij gaf eerst twee dagen les, maar onlangs heeft hij de opzet aangepast naar meerdere leermomenten, toegespitst op wat er op dat moment geleerd moet worden.

De kennismaking wordt een week voor de eerste lesdag gedaan, twee uurtjes in een online sessie. Daarvóór moesten deelnemers al zelfstandig aan de slag met een voorbereidende opdracht.

In lesdag één (2e lesmoment: klassikaal) behandelt Peter de theorie en bespreekt hij met de deelnemers hoe ze de vertaalslag zouden kunnen maken naar hun eigen praktijk. Een week later volgt het 3e lesmoment met een halve dag online waarin allerlei voorbeelden worden gegeven van werkplekleren (b.v. Caroline Luijbregts met een praktijkvoorbeeld van het Alrijne ziekenhuis). Vervolgens krijgen de deelnemers de opdracht om met de theorie aan de slag te gaan voor hun eigen organisatie. Tijdens het 4e lesmoment, 2 weken later, worden de uitwerkingen gepresenteerd en besproken.

Plaatsen, bezinken en bepalen

Omdat men de theorie gaat toepassen in de eigen praktijk beklijft het geleerde veel beter. Peter benoemt een paar zaken die door zijn nieuwe lesopzet veel beter uit de verf komen:

  • Door het uitrekken van de cursus krijgt deelnemer tijd om het geleerde te plaatsen: laten bezinken en bepalen wat kan hij/zij kan gebruiken in de praktijk. In een normale cursus-opzet gebeurt dat pas achteraf en dan ben je vaak alweer te druk.

In deze nieuwe lesopzet verwerk je de stof al tijdens de cursus.

  • De opdracht helpt om theorie te verwerken en die te vertalen naar de eigen praktijk
  • De transfer naar praktijk is groter, omdat je letterlijk meteen aan het doorleren bent in je eigen praktijk
  • De online sessies zijn goed bruikbaar om online tools en systemen te laten zien

Deze lesopzet met meerdere leermomenten bezorgt de docent wel meer werk, het kost meer tijd. “Maar het leerrendement is duidelijk hoger en dat geeft erg veel voldoening. Bovendien kun je beter laten zien wat je in huis hebt!”, aldus een zeer tevreden docent Peter van Overbruggen. Een mooi voorbeeld hoe docenten en lerenden samen voor ontwikkeling gaan.

Van leren naar presteren en performance    

Wil jij aan de slag met een resultaatgerichte aanpak van leren in jouw organisatie? Sluit aan bij de Cursus Betere Performance met Werkplekleren en leer hoe je op een gestructureerde manier de omslag maakt van het ontwerpen voor leerdoelen naar het ontwerpen van leren voor performance.

Meer informatie

Over Ank Dierckx

Bekijk ook

From active learning to active feedback

Are teachers spending too much time giving feedback on students’ work? What if there was …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *