Onderwijssysteem is minder flexibel en biedt minder kansen

NOGBron: Nationale Onderwijsgids

Leerlingen en studenten in Nederland halen sneller een diploma dan voorheen, maar het onderwijssysteem biedt mogelijk minder kansen. Terwijl de efficiëntie toeneemt, lijkt het onderwijssysteem minder flexibel te worden voor leerlingen en studenten. Als zij overgaan van schoolsoort naar schoolsoort komen ze vaker vormen van selectie tegen. Dit constateert de Onderwijsinspectie in het Onderwijsverslag 2013/2014.

Schoolloopbanen verlopen steeds efficiënter. Het aantal vertraagde leerlingen in het basisonderwijs is gedaald van achttien procent in 2011 naar zestien procent in 2013. Ook in het voortgezet onderwijs daalde afgelopen jaar het aantal zittenblijvers. In het middelbaar beroepsonderwijs halen steeds meer studenten een diploma (79 procent tegenover 72 procent vier jaar eerder). In het wetenschappelijk onderwijs vallen minder studenten uit en wordt de studieduur korter.

Overstappen wordt lastiger, ook omdat scholen vaker categoraal georganiseerd zijn. Aan het eind van de onderbouw van het voortgezet onderwijs komen sinds een paar jaar leerlingen meer onder dan boven het door het basisschooladvies voorspelde niveau uit. Leerlingen volgen vaker de directe route naar het vervolgonderwijs (vmbo-mbo, havo-hbo), terwijl stapelen van opleidingen (vmbo-havo-vwo, mbo-hbo-wo) minder gebeurt. De inspectie ziet dat meer vmbo-leerlingen hogere leerwegen volgen. Daarentegen leiden gerichtere plaatsing en minder stapelen ertoe, dat er relatief minder vwo-diploma’s behaald worden en de instroom in het hoger onderwijs afneemt.

Leraren, schoolleiders en bestuurders hebben de afgelopen jaren de kwaliteitszorg in hun scholen en instellingen sterk verbeterd. Op meer scholen worden onderwijs en resultaten gemonitord en geanalyseerd, passende doelen gesteld en het onderwijs waar nodig bijgesteld. Mede als gevolg hiervan is in de afgelopen jaren het aantal zwakke en zeer zwakke scholen sterk afgenomen.

In het mbo heeft de helft van de instellingen de kwaliteitsborging op orde tegen een kwart twee jaar eerder. Scholen waar de kwaliteitszorg en -borging op orde is, hebben meestal een onderwijsproces van hoger niveau. Wel blijft het lastig om de verbeterslagen tot in de klas of de les door te voeren. Lesbezoeken door intern begeleiders en teamleiders kunnen dit verbeteren.

 

Maak als leraar het verschil!

De toenemende diversiteit aan leerlingen vraagt om een hoge kwaliteit van het onderwijs. Met de cursus Omgaan met verschillen in de klas zorgt u op een effectieve én haalbare manier dat uw leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Bekijk het programma

Over Nationale Onderwijsgids

De Nationale Onderwijsgids is dé website voor lerend en docerend Nederland. NOG is het enige platform die alle onderwijs (gerelateerde) onderwerpen onder één dak biedt. Bent u op zoek naar naar nieuws op het gebied van bijvoorbeeld kinderopvang, basisonderwijs of universiteiten? Leest u graag opiniestukken? Of bent u op zoek naar een uitdagende baan in het onderwijs? U vindt het allemaal op de Nationale Onderwijsgids.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

èèn Reactie

  1. Het is belangrijk dat er meer praktijk wordt gegeven in plaats van al die theorie. Vooral voor de specialistische vakken op het MBO is het belangrijk dat de leerlingen in een vroeg stadium worden opgeleid door goede praktijk begeleiders. Zo las ik laatst dit artikel waarin te lezen was dat er steeds minder studenten op het MBO kiezen voor een loodgieters opleiding waardoor er een tekort ontstaat. Ik denk persoonlijk dat de reden hiervoor is dat de leerlingen de opleiding niet interessant genoeg vinden omdat het teveel theorie bevat. Daarom denk ik dat er snel iets moet veranderen op de opleidingen omdat de jongeren het anders niet meer interessant genoeg vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *