Uw opleidingscommissie: een volwaardige, co-creërende, strategische kwaliteitspartner?

Proactief adviseren

Opleidingscommissies in het hoger onderwijs kunnen sinds de invoering van de Wet versterking bestuurskracht in januari 2017 onderwijskwaliteitsthema’s kiezen waar zij gevraagd en ongevraagd advies over willen geven. De wet biedt opleidingscommissies ook de ruimte met het management het samenwerkingsniveau te bepalen. Opleidingscommissies kunnen ervoor kiezen om te reageren op en in te stemmen met voorstellen van het management, maar ze kunnen ook zelf het initiatief nemen. Proactief adviseren kan leiden tot een volwaardig partnerschap, waarbij intensieve samenwerking de onderwijskwaliteit ten goede komt. Als uw opleidingscommissie deze rol ambieert, wat is daar dan voor nodig?

Taken en verantwoordelijkheden: onderwijskwaliteit

Om uw taken als opleidingscommissie goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk inzicht te hebben in de wettelijke kaders en de beleidskaders van uw instelling. Het instemmingsrecht dat is beschreven in de Wet versterking bestuurskracht betreft onder andere (delen van) de OER en de onderwijsevaluaties. Onderwijskwaliteit vormt dan ook het hart van de opleidingscommissie. Wat die kwaliteit concreet inhoudt, is te vinden in de OER van uw opleiding. De opleidingscommissie heeft invloed op hoe de onderwijskwaliteit wordt gemeten en geëvalueerd.
Wat heeft uw opleidingscommissie nodig om invloed uit te oefenen op beleidsontwikkeling?

Positionering

Als medezeggenschapsorgaan brengt de opleidingscommissie, namens haar achterban, adviezen uit over onderwijskwaliteit. Veel opleidingscommissies worstelen echter met vraag waar ze zich dan concreet op moeten richten. Als uw opleidingscommissie wordt gevraagd te adviseren over de hoeveelheid HDMI-aansluitingen voor werkplekken voor studenten, kunt u zich afvragen hoe serieus het management en uw achterban u nemen.
Wat heeft uw opleidingscommissie nodig om mee te denken op strategisch niveau?

Opleiding voor leden van opleidingscommissies in het hoger onderwijs

De gestelde vragen vormen de leidraad voor de tweedaagse opleiding voor opleidingscommissies die start in april 2019. Aan de hand van een aantal thema’s kijken we kritisch naar de eigen praktijk van uw opleidingscommissie. De volgende thema’s zullen aan de orde komen:

  • onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg
  • onderwijsbeleid
  • OER
  • organisatiestructuur en positionering
  • samenwerken en communiceren

Leden van opleidingscommissies doen kennis en vaardigheden op in hun dagelijkse onderwijspraktijk. Die praktijk is voor iedereen weer anders. De waan van de dag bepaalt vaak een groot deel van ons handelen. Het kan dus heel prettig zijn om daar even van los te komen en ervaringen uit te wisselen met leden van andere opleidingscommissies. De opleiding voor opleidingscommissies biedt die mogelijkheid.

Kortom, de opleiding biedt een compleet programma om uzelf (nog) verder te bekwamen als lid van een opleidingscommissie, zodat die zich verder kan ontwikkelen als een volwaardige, co-creërende, strategische kwaliteitspartner.

Geschreven door: Marnie Wouters, docent van de opleiding voor opleidingscommissies in het hoger onderwijs en werkzaam bij Teelen.nl.

Cursus Opleidingscommissie in het hoger onderwijs

Tijdens deze cursus leert u o.a.:

  • Wat onderwijskwaliteit inhoudt en hoe u dit borgt;
  • Wat onderwijsbeleid inhoudt en hoe u als opleidingscommissie bij het opstellen en vormgeven daarvan kunt adviseren;
  • Welke onderdelen van de OER van belang zijn bij het inzetten van uw advies- en instemmingsrecht conform artikel 7.13, lid 2, WHW;
  • Hoe u als opleidingscommissie intern en extern effectief kunt communiceren en samenwerken.
Meer informatie

Over Teelen

Teelen maakt wijzer. Onze opdrachtgevers zullen dat graag bevestigen en daar zijn we trots op. Op het gebied van leren en toetsen hebben we een naam hoog te houden. Wij zijn op dat niveau gekomen door te geloven in onze werkwijze, door te geloven in elkaar en door een sterke intrinsieke motivatie om anderen wijzer te maken. Kennis is ontwikkeling en vooruitgang, maar ook een specialisme waarin Teelen zich onderscheidt.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *