Betere verantwoording onderwijsgeld nodig

Onderwijsbesturen moeten beter gaan verantwoorden hoe zij hun geld uitgeven en waarom. Ministers Van Engelshoven en Slob (Onderwijs) willen dat besturen gaan vastleggen hoeveel geld hun scholen krijgen, hoeveel reserves er zijn en hoeveel geld er gebruikt wordt voor het bestuur. De ministers volgen daarmee een advies van de Onderwijsraad op, zo schrijven zij maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Dit meldt Rijksoverheid.

Onderwijsbesturen krijgen hun geld in de zogeheten lumpsum. Dat houdt in dat de besturen zelf kunnen bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. De ministers vinden het belangrijk dat besturen zelf keuzes kunnen blijven maken over hun uitgaven. Ze willen de lumpsum dan ook behouden en voorkomen dat die verder onder druk komt als onderwijsbesturen niet goed verantwoorden waar het geld naartoe gaat.
“Als onderwijsbesturen niet goed uitleggen wat ze met het geld doen, kan de maatschappij het vertrouwen in het onderwijsstelsel verliezen”, vreest minister Van Engelshoven. “Daarom is het cruciaal om goed te laten zien wat je met het geld doet en waarom. Bij vertrouwen hoort verantwoording.”
Volgens minister Slob zijn er al een aantal onderwijsbesturen goed onderweg met de verantwoording en zijn ook de sectororganisaties zich steeds bewuster van de noodzaak. “Maar het moet echt beter. Alle besturen moeten de wil hebben om het gesprek over hun financiële keuzes te voeren met de betrokkenen – ouders, leraren, medezeggenschapsraden, schoolleiders”, stelt hij.
De ministers vragen de besturen om zo snel mogelijk aan de slag gaan met het beschikbaar maken van de gegevens. Ze gaan daarvoor een zogeheten benchmark maken, waardoor de gegevens ook tussen onderwijsbesturen en scholen vergelijkbaar zijn. “De besturen die voorop lopen, kunnen dan het goede voorbeeld geven. De rest kan zich daaraan optrekken”, aldus Van Engelshoven.
De ministers gaan de wet aanpassen, zodat besturen verplicht worden om te laten zien hoe zij hun financiële middelen over de scholen verdelen. Hiernaast blijft ook de website online, waar alle jaarrekeningen van besturen (op bestuursniveau) vergelijkbaar zijn. Tevens wordt doorgewerkt aan het wetsvoorstel dat publicatie van het jaarverslag van een bestuur verplicht. Slob: “Met de keuze voor de lumpsum hebben scholen veel vrijheid. Daarvoor mag publieke verantwoording over deze publieke middelen terug verwacht worden.”
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids

Over Nationale Onderwijsgids

De Nationale Onderwijsgids is dé website voor lerend en docerend Nederland. NOG is het enige platform die alle onderwijs (gerelateerde) onderwerpen onder één dak biedt. Bent u op zoek naar naar nieuws op het gebied van bijvoorbeeld kinderopvang, basisonderwijs of universiteiten? Leest u graag opiniestukken? Of bent u op zoek naar een uitdagende baan in het onderwijs? U vindt het allemaal op de Nationale Onderwijsgids.

Bekijk ook

Hoe implementeer je digitaal summatief of formatief toetsen in het VO?

De traditionele manier van toetsen wordt steeds vaker heroverwogen en vervangen door een veilig, digitaal …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *