Publicatie: Rapportage referentieniveaus taal en rekenen

NOG logo

Bron: Nationale Onderwijsgids

 

Op 20 december 2017 is de Rapportage referentieniveaus taal en rekenen voor 2016-2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage is een bijlage bij de Kamerbrief over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2017. Dit meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE).
In de rapportage referentieniveaus doet het CvTE verslag van de resultaten in 2016-2017 op de Centrale Eindtoets primair onderwijs, de rekentoets voortgezet onderwijs en de centrale examens Nederlandse taal, rekenen en Engels in het mbo.

Het CvTE rapporteert over de toetsen en examens die gebaseerd zijn op de Wet op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Om die reden is er in deze rapportage een deel gewijd aan de Centrale Eindtoets po 2017. Daarvan berust de uitvoeringsverantwoordelijkheid bij het CvTE. Over de andere toegelaten eindtoetsen en de resultaten daarop rapporteert het CvTE niet.

In de bijbehorende Kamerbrief schrijft minister Slob voor Onderwijs over het maatschappelijk belang van de examens wat hoge eisen stelt aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de (afname) van de examens. De minister wil de komende jaren werken aan het vergroten van de betrokkenheid van leraren bij het gehele examenproces.

Download hier de Rapportage referentieniveaus 2016-2017 en de bijbehorende Kamerbrief

Basisopleiding Taalcoördinator PO

  • Verbeter het lees- en taalonderwijs binnen uw school!
  • Maak een uitgebreide analyse van het taalonderwijs binnen uw onderwijsinstelling
  • Zeer praktijkgericht insteek waaronder het maken van een verbeterplan
  • Gegeven door 2 topdocenten met veel ervaring
  • Beperkt deelnemersaantal

Tip: Volg na de basiscursus de Verdiepende opleiding Taalcoördinator PO

Meer informatie

Drie unieke opleidingen voor de Rekencoördinator

 

Over redactie

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *