In gesprek met Thijs Vrijsen, adviseur Jeugd bij de Politieacademie

Thijs is werkzaam als adviseur jeugd bij de Politieacademie. Hij ondersteunt, mobiliseert en activeert politiekorpsen bij de aanpak van jeugdproblematiek. Daarnaast is hij docent voor de opleiding ketenregisseur risicojeugd.  Hiervoor was hij werkzaam als landelijk coördinator van het programma politiële jeugdtaak.

Samenwerking tussen wijkagenten en jongerenwerkers
“Mijn roots liggen in het regiokorps Brabant Zuid Oost en mijn hele loopbaan heeft het onderwerp jeugdcriminaliteit wel mijn aandacht gehad. Nu dus bij de politieacademie. Hier houd ik me bezig met onderwijsontwikkeling op de jeugdtaak. Zo zijn we momenteel in een korps/gemeente  een start aan het maken om middels “coaching on the job” wijkagenten en jongerenwerkers beter  te equiperen in de aanpak jeugdgroepen en integraal samen te werken. Ik bedoel dan samen wérken, het geen in mijn beleving verder gaat dan samenwerken. “Het is toch logisch dat je samenwerkt”, hoor ik dan. Ik zie samenwerken nog steeds  een begrip zijn, waarbij het kijken naar en oordelen over elkaar meer standaard is dan het gezamenlijk de handen uit de mouwen steken. In dit coaching project kijken we naar de effectiviteit van deze vorm om de opbrengsten daarvan in te passen in het onderwijs.”

Omgang met mensen met een LVB
“Steeds vaker komen we in ons werk in contact met mensen met een licht verstandelijke beperking. De kennis daarover binnen de politie is beperkt. Terecht, je moet van politiemensen, die op straat contacten leggen, niet meteen diagnosten willen maken. Toch zou het in de bejegening wel helpen als we ons er meer bewust van zouden zijn. Momenteel onderzoeken we hoe we die bewustwording, liefst met een kleine ingreep, kunnen inpassen in het onderwijs. Uiteraard worden hierover deskundigen op dat terrein om advies gevraagd.”

PolitieKennisNet
“Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de inhoud van het kennisdomein Jeugd op PolitieKennisNet. PolitieKennisNet is hét portaal voor de Nederlandse politie om gevalideerde kennis te delen. Het bevat uiteenlopende, soms regiospecifieke kennis en biedt een actueel aanbod aan praktijkervaringen. Het is beschikbaar voor politieonderwijs, politiepraktijk en partners in de publieke veiligheid.”

Visie over omgang met jeugdcriminaliteit
“Het onderwerp jeugdcriminaliteit blijft in beweging en krijgt veel aandacht. Soms wel eens teveel, vind ik. Het ene voorstel is nog niet uitgewerkt of het volgende ligt er al weer. Als uitvoerder wordt je soms gek van de wisselingen. Politiek en media spelen daar een bijzondere rol in.”

“Het begint er mee dat je als organisatie een visie hebt hoe je met onderwerpen wilt omgaan. Met betrekking tot jeugdcriminaliteit is het onze kracht, dat we een landelijk breed gedragen visie uitdragen en daar werkprocessen onder hebben hangen, die overal hetzelfde zijn. Daarmee creëer je al orde in de dynamiek. Overigens zijn die werkprocessen bij de ontwikkeling ervan afgestemd met onze landelijke partners. Uitgangspunt is steeds om vernieuwingen binnen die werkprocessen te passen. Tot heden lukt dat goed. Houd het klein en probeer de collega’s op straat te ontlasten, is het motto.”

Signaleren, informeren, samenwerken
“We zijn een organisatie met een sterke informatiepositie,  die veelal een signalerende functie heeft, dus afhankelijk van een goede samenwerking – en opvolging – van onze partners. De afspraken met Bureau Jeugdzorg over het melden van zorgsignalen hebben veel succes gebracht. Niet zozeer voor ons als wel voor de betrokken jongeren. Er zijn duizenden jongeren meer doorverwezen als voordat die afspraken er waren. Door die landelijke afspraken hebben we als politie 1 loket, waar we terecht kunnen. Met de herziening in de Jeugdzorg komt op deze afspraak spanning te staan. Het vooruitschuiven van het CJG zou kunnen betekenen dat er weer diverse loketten ( zo’n 40 per regio!) kunnen komen met elk hun eigen afspraken. Ik zie dit met zorg tegemoet.”

“De aanpak van jeugdgroepen, en die van criminele jeugdgroepen in het bijzonder, is momenteel hot in alle regio’s. Persoonsgerichte aanpak staat daarbij hoog in het vaandel en binnen de diverse Veiligheidshuizen zie ik veel motivatie. Ik heb er veel vertrouwen in, waar het gaat om het oppakken en opsluiten van de criminele kopstukken. Echter, de aanpak is dan pas op de helft, dus juichen is nog niet aan de orde. Die jongere komt ook weer vrij en zijn we er dan klaar voor, vraag ik me wel af. Ik zie nog onvoldoende “ontvangstcomité’s” verrijzen. Daar ligt nog een schone taak.”

Meer weten?

 

 

Over

Bekijk ook

Resultaten van het wijkteam in de gemeente

Een sociaal wijkteam biedt namens de gemeente ondersteuning, zorg en welzijn aan hulpbehoevende inwoners van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *