Sociaal domein: Wat stond er de afgelopen week in de nieuwsberichten?

85% zorgvragers nog niet geïnformeerd door gemeente

Op dit moment heeft 85 procent van de mensen die per 1 januari 2015 voor hun zorg onder de hoede van de gemeente vallen, hierover nog geen informatie ontvangen. Dit blijkt uit onderzoek van Radar.

Het gaat hierbij om mensen die nu gebruik maken van een regeling onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en straks, wanneer de AWBZ wordt vervangen, zullen vallen onder de WMO 2015 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of de nieuwe Jeugdwet. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van deze twee wetten

All-inclusive pension voldoet aan de interesses en wensen van de senior

Annette Duivenvoorden, Platform31

Als gevolg van de bezuiniging op de collectieve bekostiging van wonen met zorg is de markt van ouderenhuisvesting sterk in beweging. Nu rijst de vraag welk keuzegedrag we van ouderen mogen verwachten en wat dit betekent voor de vraag naar de verschillende nieuwe verzorgd wonen producten. Eén van de mogelijkheden die door zorgpartijen en corporaties wordt onderzocht is de ontwikkeling van het All-inclusive pension, waarbij de consument zelf betaalt voor de woning en diensten, financiële steun krijgt van de gemeentelijke Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de zorg vanuit de collectieve zorgverzekering of de Wet langdurige zorg (Wlz) bekostigt. Het is gelijk ook een alternatieve invulling voor bestaande verzorgingshuizen met veelal onzelfstandige eenheden tussen 25-45 m2, een collectieve ruimte, maaltijdvoorziening en andere diensten gericht op ouderen.

Teeven zit gemeenten op de huid om trage inkoop jeugdzorg

Van Rijn en Teeven willen dat gemeenten en jeugdhulpinstellingen de inkoop van jeugdhulp zo snel mogelijk afronden. Gemeenten hebben gerapporteerd aan de VNG over de stand van zaken. Bijna de helft van de gemeenten is voor 1 november gereed, de rest in november zelf. Voor gemeenten die hebben aangegeven eind november klaar te zijn, stellen de staatssecretarissen een verscherpt regime in werking dat strak is gericht op definitief maken van afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders in november. Van Rijn en Teeven doen een beroep op aanbieders om in alle gevallen mee te werken, goed inzicht te verschaffen in gegevens en redelijke voorstellen in te dienen.

Verscherpt regime
Voor de gemeenten die pas eind november klaar denken te zijn, geldt dat ze komende week met een stappenplan duidelijk moeten maken hoe ze dat gaan regelen. Gemeenten en aanbieders worden op basis daarvan zo nodig dagelijks gevolgd en aangesproken of de lopende contractbesprekingen in strak tempo tot een goed einde worden gebracht. 

Gemeente ook online niet klaar voor decentralisatie

Slechts 17 van de 403 gemeenten halen een voldoende voor de digitale dienstverlening op hun websites op het gebied van het sociale domein. Dat blijkt uit onderzoek dat de SIMgroep, e-dienstverlener voor de overheid, 1 oktober publiceerde.

De SIMgroep beoordeelde de gemeentelijke websites op de kwaliteit van de informatievoorziening over het sociale domein en op de dienstverlening. Het gemiddelde rapportcijfer is een 4,3 en meer dan 120 gemeenten haalden een 3 of lager.

De e-dienstverlening scoort het laagst. Op 113 websites van gemeenten is nog geen formulier te vinden waarmee burgers aanvragen digitaal kunnen regelen. De informatievoorziening over de decentralisatie scoort wel goed: 228 sites krijgen een voldoende en 62 zijn heel goed.

Veel tijd om de digitale dienstverlening op orde te krijgen is er niet. Op 1 januari 2015 moeten gemeenten ook digitaal klaar zijn voor de taken die ze er door de decentralisatie bij krijgen.

 

Bekijk hier het opleidingsoverzicht Sociaal Domein

Over noweem

Bekijk ook

Facebook schuldig bevonden aan het foutief verwerken van persoonsgegevens

De rechtbank Amsterdam oordeelt dat Facebook de AVG heeft overtreden bij het verwerken van persoonsgegevens …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *