De nieuwe Participatiewet per 1 januari 2014

Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij:

  • Organisaties met meer dan 25 werknemers moeten in 2020 een personeelsbestand hebben dat voor minimaal 5% bestaat uit werknemers met een arbeidsbeperking. Als een werkgever daaraan niet voldoet, heeft dat financiële gevolgen.
  • Er wordt flink bezuinigd op middelen die beschikbaar zijn voor re-integratie
  • De Wsw is vanaf 1 januari 2014 niet meer toegankelijk voor nieuwe werknemers. Voor mensen die nu al met een Wsw-indicatie werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening, verandert er door de nieuwe wet niets.
  • Gemeenten gaan vanaf 2014 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Gemeenten krijgen veel vrijheid bij het bepalen van de ondersteuning die mensen nodig hebben.
  • Onlangs zijn UWV en de Vereniging Nederlandse Gemeenten overeengekomen dat ze de dienstverlening aan werkgevers gaan organiseren vanuit 35 arbeidsmarktregio’s

Doel: het kabinet wil zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers een plaats bieden.
Uitgaan van eigen kracht, aanspreken op eigen verantwoordelijkheid, realiseren van potentieel dat wél aanwezig is, met de hulp die daarbij nodig is hierbij het uitgangspunt.

Dit vereist een nieuwe rolverdeling tussen burgers, werkgevers en de lokale overheid!
In combinatie met de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo én komst van de nieuwe Jeugdwet vraagt dit van gemeenten een geheel nieuwe visie en aanpak op het sociale domein.

Meer weten?
Bereid u nu optimaal voor en volg de 5-daagse opleiding Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg, die start op 24 april 2013.

Download de brochure

Over noweem

Bekijk ook

Steeds meer langdurig zieken door werkstress

Nederlanders vallen steeds vaker uit door werkstress, zo blijkt uit onderzoek van HumanCapitalCare en ArboNed. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *