10 voordelen van blended leren

De coronacrisis heeft ons gedwongen om over te gaan tot (deels) online opleidingen omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren. Hierdoor hebben wij allen een transformatie doorgemaakt die we eigenlijk al jaren geleden hadden moeten ondergaan; de combinatie van fysieke en online opleidingsdagen. Ook wel blended leren genoemd. De combinatie van verschillende trainingsvormen heeft namelijk een behoorlijk aantal voordelen. In deze blog geven we je 10 voordelen van blended leren.

1.Interactie zowel online als fysiek
Een van de eerste argumenten tegen een online lesdag is dat er geen interactie is en je elkaar niet kunt ontmoeten. Een online lesdag houdt echter niet in dat de cursist de hele dag achter zijn computerscherm naar een lezing zit te kijken. Er zijn veel verschillende digitale tools die de interactie bevorderen (zoals Zoom of Microsoft Teams)

2. Intensief leertraject, groter leereffect
De verschillende leervormen versterken elkaar en intensiveren het leertraject. De cursist heeft meer (korte) contactmomenten waardoor het leereffect groter wordt.

3. Afstemming op jouw praktijk
Blended leren maakt opleiden op maat mogelijk wat betreft niveau, tempo en leerstijl. Het lesaanbod wordt nog meer gepersonaliseerd en afgestemd op de persoonlijke leerdoelen van de cursist. 

4. Lesdagen worden beter benut
Doordat iedere cursist de benodigde theorie en kennis online op kan doen, stappen ze met hetzelfde kennisniveau de fysieke lesdag binnen. Hierdoor heb je tijdens de fysieke lesdag veel meer tijd voor maatwerk en het toepassen van het geleerde in de praktijk.

5. De cursist staat in het middelpunt
Cursisten kunnen de informatie tot zich nemen die zij op dat moment nodig hebben. Ben je al wat verder dan een medecursist? Dan hoef je niet de lesstof van voor af aan te volgen. De cursist verdiept zich alleen in het naslagwerk dat voor hem op dat moment interessant is.

6. Tijd en flexibiliteit
Waar je traditioneel een aantal klassieke dagen hebt, heb je nu meerdere leer- en contactmomenten. Omdat een gedeelte van deze sessies online plaatsvindt, besparen cursisten en docenten reistijd en staan ze bijvoorbeeld niet in de file. 

7. Blended learning stimuleert leren van elkaar
Cursisten leren niet alleen van de docenten maar leren misschien nog wel het meest van hun medecursisten. Door online lesdagen af te wisselen met fysieke bijeenkomsten kun je je netwerk uitbreiden en praktijkervaring met medecursisten uitwisselen.

8. Cursisten zijn meer eigenaar van hun eigen leertraject
Doordat er veel verschillende werkvormen zijn, kan de cursist veel meer zelf bepalen op welke manier hij leskrijgt op de manier die het beste bij hem past. Hierdoor ervaren cursisten het opleiden en trainen veel meer als een leuke ervaring want het volgen van een opleiding moet niet alleen leerzaam, maar zeker ook leuk zijn!

9. Online leeromgeving
We zijn allemaal dagelijks ‘online’ waardoor we steeds sneller schakelen. Als een cursist een vraag heeft wil hij niet wachten tot de volgende opleidingsdag die pas over 2 weken plaatsvindt. Door gebruik te maken van een online leeromgeving krijgen vragen en feedback van cursisten direct een podium. Ze kunnen mailen met docenten, polls opstellen en in contact komen met medecursisten.

10. Leren aangepast aan onze samenleving
Onze samenleving wordt steeds digitaler. Door lesdagen niet alleen fysiek, maar ook online te verzorgen vergroot dit de digitale vaardigheden van zowel cursisten als docenten. Dit kunnen zij zelf binnen hun eigen werk toepassen.

Meer weten?

Ben je ook zo enthousiast geworden over blended leren? Binnen SBO zijn wij ons opleidingsaanbod aan het omzetten naar blended vormen. Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. Het leertraject wordt intensiever, persoonlijker en flexibeler. Het resultaat? Een groter leerrendement. Ons opleidingenaanbod vind je op www.sbo.nl/veiligheid

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Vernieuwde Wet Bibob treedt in werking

De wijziging van de Wet Bibob die op 1 augustus 2020 in werking treedt, versterkt …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *