4 bestuurlijke middelen om woonoverlast te beëindigen

Iedereen ervaart weleens een keer overlast van buren. Maar wat als deze woonoverlast dusdanig groot is dat het woongenot en gevoel van veiligheid van omwonenden bedreigd wordt? Denk hierbij bijvoorbeeld aan ernstig verloederde tuinen, vervallen panden of overlast van duistere figuren (door drugs, prostitutie of wapenhandel). Het bestuursrecht biedt diverse middelen om woonoverlast aan te pakken. In deze blog lichtten wij 4 bestuurlijke middelen toe;

Yolanda Rechter is zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid. Yolanda heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht.

1. Artikel 17 Woningwet: slechte zorg/gebruik voor gebouw

Dit middel zet je in bij de sluiting van een gebouw, open erf of terrein. Het is een collegebevoegdheid dat ongewenst woongedrag dat cumuleert in overlastsituaties tegengaat. Hierbij kun je denken aan;

  • Tuin die gebruikt wordt als stortplaats voor grofhuisvuil
  • Woning gebruiken voor grootschalige hennepteelt
  • Gevaarlijke vormen van overbewoning
  • Vervuilen van de woning

2. 174a Gemeentewet: Wet Victoria

Bij deze wet kun je een woning (huur en koop), niet publiek toegankelijk lokaal of bijbehorend erf laten sluiten door de burgemeester indien door gedragingen in de woning/lokaal/erf de openbare orde er omheen wordt verstoord. Eisen om deze wet in te zetten zijn bijvoorbeeld;

  • Drugsoverlast
  • Prostitutie in de woning
  • Ernstige overlast door wapenhandel

3. 151d Gemeentewet: Wet aanpak woonoverlast

Door deze wet hebben burgemeesters de mogelijkheid om gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers van huur- en koopwoningen. Deze wet zet je in als alle andere opties niet mogelijk zijn. Deze wet zet je bijvoorbeeld in als er ernstige overlast is maar niet ernstig genoeg om een pand te sluiten.

4. 13b Opiumwet (Damocles)

Als in een woning een zogenoemde handelshoeveelheid drugs wordt gevonden, dan kan een burgemeester besluiten de woning te sluiten. Dit betekent dat ook de bewoners van die woning gedurende de sluiting niet naar binnen mogen en dat heeft verstrekkende gevolgen voor de bewoners. Bij deze wet zijn de handelshoeveelheid en het beleid van de burgemeester bepalend voor het overgaan tot sluiting.

Meer weten?

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt al dat er soms meerdere wegen zijn om een handhavingsvraagstuk aan te pakken. In de cursus Bestuursrechtelijk handhaven wordt aandacht besteed aan de manier waarop je bepaalt welke wet je voor welk probleem nodig hebt en hoe de diverse wettelijke bevoegdheden elkaar aanvullen.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan de positie van de handhaver zelf, de juridische voorschriften met betrekking tot handhaving uit de Algemene wet bestuursrecht, het opstellen van handhavingsbeleid de keuze uit de diverse soorten beleid die er mogelijke zijn alsmede aan de diverse boeteregimes die er zijn.

De Drank- en horecawet, de Wabo, de Wet milieubeheer, de Omgevingswet, de Wet Bibob worden ook allemaal in een specifieke bijdrage behandelt en toegelicht. Er is alle ruimte om eigen problematiek voor te leggen tijdens de cursus.

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Versterkte aanpak dreigingen van andere landen

Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) heeft vandaag namens acht bewindspersonen een versterkte aanpak van statelijke …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.