5 Lessons learned van recente integriteitskwesties

Fouten maken kan iedereen overkomen, zelfs een minister…
Wat betekent dat voor een integere overheid? 

In deze blog lees je 5 lessons learned door expert Amos Gomes de Mesquita over recente integriteitskwesties in het publieke domein.

1. Voorkom dat een fout de schijn wekt van een integriteitsschending

  • De vermeende integriteitsschending en de manier waarop daarmee wordt omgegaan, horen bij elkaar en bepalen de integriteitsbeleving.

2. Bekijk welke regels, wetten en waarden in het geding zijn bij de (vermeende) integriteitsschending

  • Waar regels en/of wetten overtreden zijn, benoem deze en pas sancties toe zoals vastgelegd
  • Waar waarden geschonden zijn; benoem deze en wees duidelijk over je afweging en conclusie
  • Als de gevolgen van het toepassen van wetten en regels ongewenste gevolgen hebben (conflicteert met belangrijke waarden), benoem deze en wees duidelijk over je afweging en conclusie

3.Analyseer goed de actoren die van invloed zijn

  • Actor, degene die (on)bewust een regels, wetten, codes, waarden overtreedt
  • Bystander, degene die waarneemt wat er gebeurt, maar niet verantwoordelijk is voor wat de actor doet/nalaat
  • Leidinggevende (verantwoordelijk voor gedragingen van de actor)

4. Bekijk per betrokkene wat een passende interventie kan zijn

  • Beoordeel de handeling zoals begaan door de functionaris (laat de persoon buiten beschouwing)
  • Bezie het gedrag in relatie tot de rol die de persoon bekleedt (heeft de persoon een voorbeeld-functie?)

5.Geef een integraal advies aan alle betrokkenen

  • Bezie de casus in de grootst mogelijke breedte; betrek alle actoren en leidinggevenden, betrokken regels, wetten en waarden. Wees helder over sancties, gevolgen, afwegingen en conclusies.

Meer weten?

Op 7 oktober 2020 heeft Amos een webinar gegeven waarin bovengenoemde lessons learned uitgebreid werden toegelicht. Heb je het webinar gemist en wil je deze terugzien?
Laat je gegevens achter en bekijk de opname!

Bekijk het webinar

Wil je meer weten over integriteitsbeleid en -risico’s?

Opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein

5 dagen – start 29 oktober – 7e editie

Integriteitskwesties zijn in deze crisistijd aan de orde van de dag. Voorkom integriteitsschendingen, imago- en reputatieschade voor jouw organisatie.

Beschikt jouw organisatie al over een actueel integriteitsbeleid?

Leer tijdens deze opleiding hoe je de bewustwording van integriteitsrisico’s bij medewerkers vergroot!
Meer informatie >>

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Hoe helpt een persoonsgerichte aanpak drugscriminaliteit verminderen?

Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij drugscriminaliteit. De ernstige jeugdcriminaliteit neemt toe. Michiel Geuzinge, op …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.