DJI: bezoek en verlof kan weer op alle locaties

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) breidt vanaf 16 juni bezoek en verlof verder uit. In alle gevangenissen kan straks bezoek worden ontvangen vanachter plexiglas. Ook mag je als bezoeker een kind tot en met 4 jaar meenemen. Voor tbs-gestelden en jeugdigen wordt verlof uitgebreid van 1 uur naar 2 uur per week. Bij jeugdigen mogen naast ouders/wettelijk vertegenwoordigers ook anderen op bezoek komen. De overige maatregelen zoals het beheersen van de in- en uitstroom van gedetineerden blijven van kracht.

Per 2 juni zijn de eerste versoepelingen van coronamaatregelen gestart. In 3 gevangenissen is toen een proef gestart met bezoek achter plexiglas en ook in tbs-klinieken en jeugdinrichtingen werd bezoek en verlof op kleine schaal weer mogelijk. De eerste ervaringen zijn goed en er hebben zich in de pilotlocaties geen nieuwe besmettingen onder justitiabelen voorgedaan. Bezoekers en justitiabelen houden zich aan de regels en zijn blij dat bezoek en ook verlof weer mogelijk is. Door de positieve ervaringen is het nu mogelijk om een volgende stap te zetten in de uitbreiding van bezoek en verlof.

Versoepelingen per 16 juni:

  • In alle penitentiaire inrichtingen die de benodigde maatregelen hebben kunnen treffen om bezoek verantwoord toe te laten, wordt bezoek weer toegestaan (maximaal één uur per week één bezoeker).
  • Een bezoeker mag één kind van de leeftijd tot en met 4 jaar meenemen. Het kind blijft dan bij de bezoeker op schoot.
  • Incidenteel verlof, bijvoorbeeld voor studie, kan weer worden verleend.
  • Bezoek aan tbs-klinieken en jeugdinrichtingen wordt uitgebreid van 1 uur naar 2 uur per de week. Bij jeugdinrichtingen mogen vanaf dan ook anderen dan ouders/wettelijk vertegenwoordigers op bezoek komen.
  • In tbs-klinieken en jeugdinrichtingen wordt begeleid verlof geleidelijk uitgebreid. Waar mogelijk wordt onbegeleid verlof voor werk en school toegestaan.

Meer weten?

Tijdens het congres Ketensamenwerking (ex-)gedetineerden wisselen experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven kennis en ervaring uit over ketensamenwerkingsverbanden en praktijkcases.

Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

🎧 Podcast: De aanpak van criminaliteit op bedrijventerreinen

Beluister de podcast van expert Alex te Dorsthorst, projectleider ketentoezicht/ondermijning, Omgevingsdienst Arnhem. Alex deelt in deze …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *