Evaluatie Wet veiligheidsregio’s 2020

Onlangs is de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s ingesteld. In Nederland hebben wij 25 veiligheidsregio’s, waarin gemeenten samenwerken op het gebied van openbare orde, crisisbeheersing en rampenbestrijding. De evaluatie is van belang om zicht te krijgen in het bestuurlijk en operationeel functioneren van dit stelsel. Het gaat om de realisatie van efficiënte en kwalitatief hoogwaardige;

-brandweerzorg

-geneeskundige hulpverlening

-bevolkingszorg

-rampenbestrijding

-crisisbeheersing

Onder bestuurlijke regie, zoals beschreven in de Wet Veiligheidsregio’s die eind 2010 van kracht is geworden. De eerste evaluatie vond plaats in 2012/2013 en deze tweede evaluatiecommissie zal eind 2020 haar onderzoeksrapport uitbrengen.

Evaluatiecommissie

De evaluatiecommissie bestaat uit;

-voorzitter: Erwin Muller, hoogleraar Veiligheid en Recht, Universiteit Leiden

-Magda Berndsen, voormalig burgemeester Beverwijk, Tweede Kamerlid en korpschef politie

-Beatrice de Graaf, hoogleraar History of International Relations & Global Governance aan de Universiteit Utrecht

-Nathalie Kramers, bestuurder Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen

-Bernt Schneiders, voormalig voorzitter veiligheidsregio Kennemerland en burgemeester Haarlem

-Paul Verlaan, voormalig directeur veiligheidsregio Brabant-Noord en regionaal brandweercommandant.

De evaluatiecommissie moet nadrukkelijk kijken of de wet toekomstbestendig is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in crisisbeheersing.

Zorg dat je up to date blijft

Toezicht en handhaving door buitengewoonopsporingsambtenaren is voor jouw gemeente een belangrijk instrument om onveiligheids- en leefbaarheidsproblemen aan te pakken. In de cursus Integraal Toezichthouder Handhaving leer je welke bestuursrechtelijke maatregelen jouw gemeente tot haar beschikking heeft bij de aanpak van onveiligheid en overlast.

De cursus APV en Bijzondere wetten geeft je een compleet overzicht van de wet- en regelgeving waarmee je in de dagelijkse praktijk te maken hebt.

Met de totstandkoming van de Nationale Politie komt de regie op het lokaal veiligheidsbeleid meer en meer bij gemeenten te liggen. Samen met jouw veiligheidspartners moet je komen tot een goed lokaal integraal veiligheidsbeleid. In de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid ontwikkel je jezelf tot veiligheidsregisseur.

De opleiding Wet- en regelgeving in openbare orde en veiligheid geeft je een compleet overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen in openbare orde en veiligheid.

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Hoe helpt een persoonsgerichte aanpak drugscriminaliteit verminderen?

Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij drugscriminaliteit. De ernstige jeugdcriminaliteit neemt toe. Michiel Geuzinge, op …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.