Hoe sluit je de voor, door en nazorg van een (ex-)gedetineerde goed op elkaar aan?

In aanloop naar het congres Ketensamenwerking (ex-)gedetineerden interviewden wij een aantal praktijksprekers. We spraken Monique Dijkstra, Staffunctionaris ketensamenwerking, DJI en projectleider gezinsbenadering.

Sluitende zorg en- of hulpverlening

Wij werken vanuit een levensloop benadering. Een justitiabele verblijft doorgaans een korte tijd van zijn leven in een penitentiaire inrichting. Om de voor, door en nazorg goed op elkaar aan te laten sluiten is het erg belangrijk om al tijdens detentie in te zetten op een plan van aanpak voor een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Vaak zijn er al veel ketenpartners betrokken bij de justitiabele voordat hij in de penitentiaire inrichting komt. Het is belangrijk dat deze zorg en-of hulpverlening tijdens detentie voortgezet kan worden. Op deze manier zorgen wij voor sluitende zorg en-of hulpverlening. De ketenorganisaties hebben namelijk expertise die al tijdens detentie ingezet wordt.

Samenwerken met Ketenpartners

Wij werken samen met een aantal vaste ketenpartners zoals de gemeenten, Reclassering (3RO), Veiligheidshuizen, Wijkteams en incidenteel met nog veel meer. Daarnaast is er een sterke connectie op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Het is namelijk erg belangrijk dat de bestuurders elkaar treffen, in het Noorden zitten de vestigingsdirecteuren van de P.I. Veenhuizen en P.I. Leeuwarden  in de stuurgroep van het veiligheidshuis.

Regelmatig treffen de partners elkaar in Noord Nederland tijdens een overleg ketensamenwerking om de belangrijkste ontwikkelingen in de regio te bespreken. Hier worden ervaringen uitgewisseld en knelpunten in de samenwerking besproken. Daarnaast hebben de partners in Noord Nederland een aantal mooie samenwerkingsprojecten opgezet;

  • Strafuitvoering op regionale maat (Koers en Kansen): In eerste instantie richt het zich op het verbeteren van de procesgang rondom zelfmelders door zowel voor, tijdens als na detentie samen te werken in het voorkomen of beperken van detentieschade.
  • Eigen regie in de P.I.
  • Gezinsbenadering: Gedetineerde vaders worden gestimuleerd hun verantwoordelijkheid te nemen voor het gezin en hun vaderrol te verstevigen. Het belang van het kind staat hierbij centraal.

Alle organisaties in de keten hebben elkaar in meer of mindere mate nodig. Indien er oog is voor elkaars issues en de bereidheid aanwezig is om samen te werken zien wij in het Noorden mooie dingen ontstaan! De middelen en personele inzet zijn binnen iedere organisatie beperkt waardoor de uitvoering hier hinder van kan ondervinden. Door actief in te zetten op het bestuurlijk akkoord en nieuwe wetgeving zal de ketensamenwerking nog intensiever en beter worden.

Meer weten?

Voor een succesvolle maatschappelijke re-integratie van de ex-gedetineerde is samenwerking onmisbaar. De samenwerking begint al tijdens detentie waarbij het gevangeniswezen betrokken is. Tijdens het congres Ketensamenwerking (ex-)gedetineerden wisselen experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven kennis en ervaring uit over ketensamenwerkingsverbanden en praktijkcases.

Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Coronatoegangspasverplichting

Per 25 september 2021 zijn uitbaters van eet- en drinkgelegenheden,  bioscopen, theaters en concertzalen, alsmede …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *