Hoe verbeter je het perspectief en motiveer je een (ex-)gedetineerde tot gedragsverandering?

In aanloop naar het congres Ketensamenwerking (ex-)gedetineerden interviewden wij een aantal praktijksprekers. We spraken Petra Riep, projectleider Detentie en Terugkeer bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg. “Vanuit het programma Detentie en Terugkeer geven we de werkwijze rondom Amsterdamse (ex-)gedetineerden vorm. Dit doen we samen met gemeentelijke partners, DJI, reclassering en straf- en zorgpartners. Het verbeteren van het perspectief en motivatie tot gedragsverandering van de (ex-)gedetineerde staan daarbij centraal.”

Ondersteuning bij het maken van positieve keuzes

In de gevangenis terecht komen, heeft een forse impact op iemands leven. Deze periode kan -naast het straffen- ook de kans bieden om iemand te ondersteunen bij het maken van andere (positieve) keuzes. Het is belangrijk om daar al in detentie mee te starten om de kans op een succesvolle terugkeer zo groot mogelijk te maken en (potentiële) criminele carrières te doorbreken.

Motivatieprojecten organiseren

Een groot deel van de Amsterdamse gedetineerden zit momenteel in JC Zaanstad gedetineerd. Naast motiverende gespreksvoering door het gevangenispersoneel, organiseren (en financieren) DJI en het programma Detentie en Terugkeer daar structureel verschillende motivatieprojecten. De nadruk ligt op het werken aan herstel en de voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij. Deze projecten zijn gericht op het ontwikkelen van positieve eigenschappen, samenwerking en vergroten van kracht om weerbaar te zijn tijdens en na detentie.

Plan van aanpak voor re-integratie

Vanuit het programma Detentie en Terugkeer werken we met een aantal geprioriteerde groepen gedetineerden, zoals  Top600, Top400, Prioriteitsgroep, ISD Jongvolwassenen en Jeugd.

Dit heeft als grote meerwaarde dat we in gezamenlijkheid (met de PI’s/JJI’s, straf- en zorgpartners) tot een plan van aanpak voor re-integratie kunnen komen, zonder daarbij af te wachten of de persoon een hulpvraag heeft. De praktijk leerde ons namelijk dat de personen die hulp nodig hebben daar lang niet altijd zelf om vragen en dat juist de personen met een hoog recidiverisico geen toestemming gegeven voor gegevensverwerking.

Gedetineerde Amsterdammers die niet tot de geprioriteerde aandacht groepen behoren, krijgen ook ondersteuning aangeboden. Medewerkers van de Frontoffice Detentie en Terugkeer (FO D&T) bezoeken Amsterdammers in detentie om hen voor te lichten over de voorliggende voorzieningen op de leefgebieden en om hulpvragen van gedetineerden op te pakken.

Meer weten?

Voor een succesvolle maatschappelijke re-integratie van de ex-gedetineerde is samenwerking onmisbaar: dit begint uiteraard al in detentie!

Tijdens het congres Ketensamenwerking (ex-)gedetineerden wisselen experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven kennis en ervaring uit over ketensamenwerkingsverbanden en praktijkcases.

Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.

 

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Coronatoegangspasverplichting

Per 25 september 2021 zijn uitbaters van eet- en drinkgelegenheden,  bioscopen, theaters en concertzalen, alsmede …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *