OM trekt lessen uit OVV-rapport Bewaken en Beveiligen

In een eerste reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) zegt Collegevoorzitter Gerrit van der Burg: ‘Het is belangrijk aan de hand van de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid terug te kijken op de drie beveiligingssituaties en om als organisatie daarvan te leren. Het Openbaar Ministerie kan lessen trekken uit het rapport en onderschrijft de aanbevelingen die de Onderzoeksraad vandaag heeft gepresenteerd.’

Van der Burg: ‘Ik wil nogmaals aangeven hoe buitengewoon tragisch het is dat de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces zijn omgekomen door toedoen van een nietsontziend crimineel samenwerkingsverband. Mijn gedachten zijn ook vandaag bij hun dierbaren.’

Ongekend geweld

De samenleving werd in de periode voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met de betreffende kroongetuige geconfronteerd met een reeks liquidaties en zogenaamde vergismoorden. Het OM heeft alles in het werk gesteld om deze golf van ongekend geweld te keren. Dat geldt zowel voor de collega’s in opsporingsonderzoeken als de collega’s die belast zijn met het treffen van beveiligingsmaatregelen.

De drie moorden die volgden, hebben de hele samenleving geschokt. Wat iedereen voor onmogelijk hield, is toch gebeurd. Terugkijkend en analyserend kan de conclusie worden getrokken dat het stelsel Bewaken en Beveiligen (B&B) niet was toegerust op deze vorm van excessief geweld.

Aanbevelingen OVV

Van der Burg onderschrijft de aanbevelingen die de OVV doet aan het OM. Het is goed om het stelsel Bewaken en Beveiligen nauw te betrekken bij de afweging om een kroongetuige in te zetten. Dat brengt met zich mee dat uitgebreidere veiligheidsanalyses worden gemaakt voorafgaand  aan een deal met een kroongetuige. In voorkomende gevallen kan de deal worden afgeblazen wanneer de veiligheid onvoldoende kan worden gewaarborgd.

De beveiliging van mensen is een complexe opgave, en wordt nog moeilijker in het licht van een opsporingsonderzoek naar criminelen die nergens voor terugdeinzen. Goede uitwisseling van informatie tussen alle betrokken partijen is daarbij van cruciaal belang. De OVV constateert dat hier het nodige verbeterd kan worden. Het OM onderkent dit. Verbeteringen zijn inmiddels in gang gezet en worden verder uitgewerkt.

Het OM onderschrijft ook de aanbeveling voor een wettelijke basis voor het stelsel Bewaken en Beveiligen. Daarin worden ook duidelijke kaders voor de zorgplicht vastgelegd, evenals de rechten en plichten van alle betrokken partijen.

Van der Burg: ‘Terugkijkend, met het rapport in de hand, zijn er indringende lessen te trekken. Onze inspanningen zijn erop gericht om het stelsel robuuster en professioneler te maken. De Onderzoeksraad geeft ons daar verdere aanknopingspunten voor.’

Rapport van de OVV 

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de masterclass Openbare orde en veiligheid leer je omgaan met overlast in de publieke ruimte, polarisatie en maatschappelijke onrust.
Tijdens de opleiding Datagedreven aanpak van ondermijning leer je de kansen van data benutten bij de aanpak van criminaliteitn
Tijdens de opleiding Coördinator evenementenveiligheid leer je hoe je samen met jouw publiek en private partners een veilig evenement kunt inrichten.
Tijdens de masterclassreeks Veiligheid bij evenementen bezoek je 4 toonaangevende evenementen (De Graafschap, Stadion de Vijverberg –  Tilburgse kermis – Prinsjesdag, de route van de koets – Royal Christmas Fair, Den Haag) met een unieke kijk achter de schermen.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit.

 

Over Piet

Bekijk ook

Koning brengt werkbezoek met minister van Justitie en Veiligheid aan Dienst Landelijke Recherche

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 14 maart met minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *