Ongeregeldheden en geweld zomer 2020

De ongeregeldheden en geweld in de vier grote steden in de afgelopen weken hebben geleid tot een overleg tussen de burgemeesters en de minister van Justitie en Veiligheid. Dit heeft tot een aantal gezamenlijke conclusies geleid. 

Kritiek en debat horen bij een democratie. Rellen, geweldpleging, bedreiging en opruiing niet. Dat gaat in tegen onze vrijheden en hoort niet thuis in onze maatschappij. We staan voor een resolute aanpak van relschoppers, geweldplegers en mensen die met bedreiging of intimidatie hun gelijk willen halen. Een aantal van deze relschoppers maakt gebruik van besloten social media kanalen en zet middelen in, zoals drillraps, om onrust te zaaien en op te roepen tot geweld. De overheid zal inzetten op meer mogelijkheden voor digitale opsporing en het stopzetten van dit soort berichten online. Op korte termijn zal de minister van JenV hierop terugkomen in een Kamerbrief.

Ook zien wij dat vreedzame demonstraties door sommigen worden misbruikt voor geweld tegen en intimidatie van het rechtstatelijke gezag en tegen democratisch gelegitimeerde politici. De overheid blijft hard optreden tegen geweld dat gericht is op onze hulpverleners. Hun inzet is ongekend en verdient het grootste respect.

Democratie betekent je vrijheden kunnen uitoefenen, maar wel altijd binnen de regels van de rechtsstaat. Regels die we met elkaar hebben afgesproken en die rekening houden met anderen in de samenleving. De regels ter bestrijding van covid-19 perken onze vrijheden tijdelijk in. Maar die regels zijn er voor ons allemaal, ter bescherming van de samenleving.

De zware corona-periode heeft voor veel mensen ook zwakheden in sociale cohesie in de grote steden duidelijker zichtbaar gemaakt. 

Dit vraagt om maatregelen vanuit het veiligheidsdomein om die de sociale basis te verstevigen. De burgemeesters en de minister blijven hierover ook de komende tijd met elkaar in gesprek

Meer weten?

In de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid ontwikkel je jezelf tot veiligheidsregisseur.

Op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.

Op de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

De vrijheid van godsdienst

Door prof. mr. J.G. Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *