Onze maatschappij inenten tegen radicalisme en terrorisme

Terrorisme is de extreme eindfase van radicalisme; zonder uitzondering is elke terrorist eerst geradicaliseerd. Om terroristische uitingen in de toekomst te voorkomen is het van belang om in alle lagen van de maatschappij weerbaarheid tegen radicalisering tot stand te brengen.

Signalering

Allereerst is noodzakelijk alle oorzaken die tot radicalisering voeren te doorgronden, voedingsbodems tijdig te herkennen en signaleren. Samenwerking tussen instanties, onderwijsinstellingen, kerken, moskeeën, en de inzet van ervaringsdeskundigen is essentieel. Door vanaf de basisschool speciale lesprogramma’s door te voeren, kan zwart-wit visie, de beginfase van radicalisering, worden voorkomen en weerbaarheid tegen beïnvloeding aangeleerd.

Polarisatie

Van belang is cultuurkloven en andere elementen die polarisatie veroorzaken te voorkomen. Ook de verwerking van trauma’s is vereist. Na een deradicaliseringsproces kan terugval worden voorkomen door speciale, langdurige begeleiding te bieden. Om preventie tegen radicalisering succesvol te laten verlopen is inzicht in de samenhang van alles noodzakelijk.

Meer weten?
Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u radicalisering en terrorisme in uw gemeente waar mogelijk voorkomt en waar nodig bestrijd.

Op het congres Radicalisering en terrorisme leert u het voorkomen van misstanden veroorzaakt door radicaliserende groepen.

Over Massoud Djabani

Trainer, adviseur en auteur op gebied van preventie radicalisering en sektarische beïnvloeding en voormalig lid van een terroristische organisatie

Bekijk ook

Het belang van kennisuitwisseling voor de beleidsmedewerker OOV

De functie van beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid is de laatste jaren sterk veranderd. Je …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *