Reacties op consultatie Jeugdwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en zij maken met aanbieders afspraken over bijvoorbeeld welke hulp geleverd wordt. Het kabinet wil een betere beschikbaarheid van specialistische zorg in de regio. Zij stelt voor om regels over regionale samenwerking voor inkoop van specialistische zorg vast te leggen. Dit staat in het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’. Er zijn tijdens de consultatie 274 reacties binnengekomen.

Uit een eerste inventarisatie van deze reacties blijkt dat alle betrokkenen vinden dat actie nodig is om de zorg voor kinderen met complexe problemen, specialistische- en levens brede vraagstukken beter te organiseren. Wel is er verdeeldheid als het gaat over hoe tot oplossingen te komen.

De bedoeling van het kabinet is om duidelijkere spelregels op te stellen voor gemeenten en aanbieders, waardoor er meer tijd ontstaat voor het verlenen van zorg en er minder administratieve lasten zijn. In de reacties geven sommige partijen aan graag meer regulering te zien als het bijvoorbeeld gaat over regionale samenwerking, terwijl andere partijen dit niet wettelijk vast willen leggen.

Consultatie

In de periode van 10 juli tot en met 6 september 2020 was het voor iedereen mogelijk om een reactie te geven op het wetsvoorstel. Op dit moment bestudeert het ministerie van VWS alle reacties om te onderzoeken wat inhoudelijk met de reacties gedaan kan worden.

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) droeg per 25 september de jeugdportefeuille over aan Staatssecretaris Blokhuis. De staatsecretaris heeft ook de behandeling van het wetstraject overgenomen. Het streven is om het wetsvoorstel rond de jaarwisseling naar de Raad van State te versturen.

Meer weten?

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Hoe helpt een persoonsgerichte aanpak drugscriminaliteit verminderen?

Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij drugscriminaliteit. De ernstige jeugdcriminaliteit neemt toe. Michiel Geuzinge, op …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.